Aktualitātes

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254.

Aicinām piedalīties Rugāju novada kalendāra veidošanā!

Arī šogad aicinām Rugāju novada kalendāru 2017.gadam veidot kopā!

Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto projekta vadītāja amata vietu

Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto projekta vadītāja amata vietu.
Jaunumi

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai "Uzņēmēju dienās Latgalē 2016"

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai "Uzņēmēju dienās Latgalē 2016" .

Ziemeļlatgales pašvaldības mērķtiecīgi attīsta dabas tūrisma piedāvājumu

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novadu pašvaldību kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”

SIA ZAAO aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides izzināšanā

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides izzināšanā

ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem

Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien ir plašas – nauda pieejama arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM.

Grāmatu svētki 2016

Grāmatu svētki 2016 - Tikšanās ar autoriem 14.oktobrī.

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254.