JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Bezmaksas konsultācijas Rugāju novada NVO

Bezmaksas konsultācijas Rugāju novada NVO

Bezmaksas konsultācijas Rugāju novada NVO
Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā
Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā

Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā

Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā
Kapusvētki laiki 2020. gadā

Kapusvētki laiki 2020. gadā

Kapusvētki laiki 2020. gadā
Aicinām dalīties atmiņu stāstos, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi

Aicinām dalīties atmiņu stāstos, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi

Aicinām dalīties atmiņu stāstos, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos

Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos

Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Bezmaksas konsultācijas Rugāju novada NVO
Bezmaksas konsultācijas Rugāju novada NVO
Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā
Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā
Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā
Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā
Kapusvētki laiki 2020. gadā
Kapusvētki laiki 2020. gadā
Aicinām dalīties atmiņu stāstos, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi
Aicinām dalīties atmiņu stāstos, kas saistīti ar Rugāju ciema vēsturi
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
JAUNUMI

Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” (LRTA “Ezerzeme”) sadarbībā ar Latvijas Investīciju Attīstības aģentūras Tūrisma departamentu (LIAA TD) arī pēc krīzes periodā aktīvi darbojas un turpina veicināt gan iekšzemes, kā arī ārvalstu tūristu interesi par Latgales reģiona piedāvājumu.

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

Līdz 31.oktobrim biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” sniedz konsultācijas par NVO dibināšanu, attīstību, juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem, par brīvprātīgo darbu, projektu veidošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Par sev interesējošo tēmu iespējams sazināties ar Dzintru Zvejnieci pa tālruni 28642250.

Jūlijā tiks uzsāktas projekta "Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde" aktivitātes. No 7. līdz 15.jūlijam piecos novada ezeros: Stāmerienas, Augulienas, Lazdaga, Kaļņa, Mezīša ezerā un Pededzes upē speciālisti veiks ūdenstilpju izpēti (zivis, augi, ūdens sastāvs utt.), lai pēc tam pašvaldībai sniegtu rekomendācijas ūdeņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas uzlabošanā un darbības plānošanā.

Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

Rugāju novada Sociālā dienesta darbinieces (Benislavā) Anitas Gavares prombūtnes laikā apmeklētājus pieņems Ilona Dobrovoļska.

Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību 66 absolventiem no visām pašvaldībām.

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.