JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”

Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”

Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Aicinām iedzīvotājus uz  fizioterapeita nodarbībām!

Aicinām iedzīvotājus uz fizioterapeita nodarbībām!

Aicinām iedzīvotājus uz fizioterapeita nodarbībām!
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai

Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai

Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai
Kapusvētku laiki 2017. gadā

Kapusvētku laiki 2017. gadā

Kapusvētku laiki 2017. gadā
Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos

Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos

Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Aicina izmantot iespēju un pieteikties pie zobu higiēnistes Rugājos!

Aicina izmantot iespēju un pieteikties pie zobu higiēnistes Rugājos!

Aicina izmantot iespēju un pieteikties pie zobu higiēnistes Rugājos!
Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”
Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Aicinām iedzīvotājus uz  fizioterapeita nodarbībām!
Aicinām iedzīvotājus uz fizioterapeita nodarbībām!
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai
Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai
Kapusvētku laiki 2017. gadā
Kapusvētku laiki 2017. gadā
Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos
Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Par meža ugunsnedrošo laikaposmu
Aicina izmantot iespēju un pieteikties pie zobu higiēnistes Rugājos!
Aicina izmantot iespēju un pieteikties pie zobu higiēnistes Rugājos!
JAUNUMI

12.augustā Lazdukalna pagasta Benislavā norisinājās “Lazdukalna kauss pludmales volejbolā 2017”.

Lai veicinātu sabiedrības dialogu ar valsts pārvaldi, pilsoņu iesaistīšanos likumdošanas procesā, kā ari lai likvidētu plaisu starp varu un tautu, kas veidojas daudzās valstīs, - 75 valstis ir pieņēmušas rīcībai atvērtās pārvaldības līgumu, ko parakstījis arī Latvijas prezidents.

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde vairākiem objektiem Rugāju novadā.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020. gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015. - 2020. gadam).

No 1. līdz 2. augustam 12 armēņu uzņēmēji ciemojās Ziemeļlatgalē, lai pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma saimniecības un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus un smeltos sev jaunu pieredzi.

Rugāju novada vidusskola aicina - vidusskolēniem piedāvājam iegūt kvalitatīvu izglītību 3 vispārējās vidējās izglītības programmās: - vispārizglītojošā - neklātiene - profesionāli orientētā virziena programma ar ievirzi sporta rekreācijā.

„Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”, kadastra Nr. 3864 007 0431, 8,21 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.