JAUNĀKAIS GALERIJĀS

​Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā​

​Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā​

​Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā​
31.05.2017. notiks ūdens ttīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā

31.05.2017. notiks ūdens ttīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā

31.05.2017. notiks ūdens ttīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā
Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā

Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā

Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā
Tirgus diena Rugājos 27. maijā

Tirgus diena Rugājos 27. maijā

Tirgus diena Rugājos 27. maijā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”
Rugāju novada dome izsludina zemes vienības nomas tiesību rakstisku izsoli

Rugāju novada dome izsludina zemes vienības nomas tiesību rakstisku izsoli

Rugāju novada dome izsludina zemes vienības nomas tiesību rakstisku izsoli
Aicina izmantot iespēju un pieteikties apmeklējumam pie zobu higiēnistes Rugājos šī gada 31. maijā.

Aicina izmantot iespēju un pieteikties apmeklējumam pie zobu higiēnistes Rugājos šī gada 31. maijā.

Aicina izmantot iespēju un pieteikties apmeklējumam pie zobu higiēnistes Rugājos šī gada 31. maijā.
Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu
Rugāju novada muzejā apskatāma izstāde "Gaiļi"

Rugāju novada muzejā apskatāma izstāde "Gaiļi"

Rugāju novada muzejā apskatāma izstāde "Gaiļi"
Pašvaldību vēlēšanas 2017

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Pašvaldību vēlēšanas 2017
​Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā​
​Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā​
31.05.2017. notiks ūdens ttīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā
31.05.2017. notiks ūdens ttīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā
Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā
Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā
Tirgus diena Rugājos 27. maijā
Tirgus diena Rugājos 27. maijā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”
Rugāju novada dome izsludina zemes vienības nomas tiesību rakstisku izsoli
Rugāju novada dome izsludina zemes vienības nomas tiesību rakstisku izsoli
Aicina izmantot iespēju un pieteikties apmeklējumam pie zobu higiēnistes Rugājos šī gada 31. maijā.
Aicina izmantot iespēju un pieteikties apmeklējumam pie zobu higiēnistes Rugājos šī gada 31. maijā.
Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu
Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu
Rugāju novada muzejā apskatāma izstāde "Gaiļi"
Rugāju novada muzejā apskatāma izstāde "Gaiļi"
Pašvaldību vēlēšanas 2017
Pašvaldību vēlēšanas 2017
JAUNUMI

Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu nakts” pasākumi 2.jūnijā

31.05.2017. notiks ūdens atīrīšanas un dezinfekcijas darbi Rugājos, Skujetniekos un Benislavā.

Skolēnu apbalvošanas pasākums 2017. gada 29. maijā Lazdukalna saieta namā.

Tirgus diena Rugājos norisināsies šī gada 27. maijā no plkst. 9.00 stāvlaukumā pie parka.

Kas būtu Latvija bez bērziem un kas būtu Lazdukalns bez etnogrāfiskā ansambļa “Benislava”!”. Tā savā uzrunā, ansambļa trīsdesmit gadu jubilejā, teica bijušais Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs Ēvalds Stērnieks. Patiesi, jo ansambļa vēsture ir zīmīga – nosaukumu “Benislava” tas ir ieguvis no pirmā Latgales kora, kurš dibināts Benislavā.

Jau sesto gadu pēc kārtas, šodien, norisinājās ballīte mazākajiem Rugāju novada iedzīvotājiem. Mazuļu salidojumā tikās iepriekšējā gadā dzimušie bērniņi, lai iepazītos, sadraudzētos, kopīgi spēlētos, dziedātu un arī uzdejotu. Šogad uz pasākumu tika aicināti 9 bērniņi – 5 meitenes un 4 puiši.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”, kadastra Nr. 3864 007 0061, 2.85 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 2795.57. Izsoles solis – EUR 50.00.