JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā
Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)

Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)

Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros

Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros

Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros
No 1. februāra Balvu novada tirdzniecības vietās būs pieejami automatizēti un manuāli depozīta pieņemšanas punkti

No 1. februāra Balvu novada tirdzniecības vietās būs pieejami automatizēti un manuāli depozīta pieņemšanas punkti

No 1. februāra Balvu novada tirdzniecības vietās būs pieejami automatizēti un manuāli depozīta pieņemšanas punkti
Atvērts drēbju un apavu maiņas punkts Rugājos

Atvērts drēbju un apavu maiņas punkts Rugājos

Atvērts drēbju un apavu maiņas punkts Rugājos
Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)

Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)

Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)
Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”

Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”

Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”
Izmaiņas norēķinu kārtībā

Izmaiņas norēķinu kārtībā

Izmaiņas norēķinu kārtībā
Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!

Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!

Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā
Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)
Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros
Atgādinājums par iespēju saņemt pakalpojumus Vienotajos klientu apkalpošanas centros
No 1. februāra Balvu novada tirdzniecības vietās būs pieejami automatizēti un manuāli depozīta pieņemšanas punkti
No 1. februāra Balvu novada tirdzniecības vietās būs pieejami automatizēti un manuāli depozīta pieņemšanas punkti
Atvērts drēbju un apavu maiņas punkts Rugājos
Atvērts drēbju un apavu maiņas punkts Rugājos
Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)
Informācija par ​Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēnu pārvadājumu veikšanu (maršruti)
Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”
Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”
Izmaiņas norēķinu kārtībā
Izmaiņas norēķinu kārtībā
Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!
Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!
JAUNUMI

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā.

Balvu novada pašvaldība amatu apvienošanas kārtībā aicina darbā Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra (turpmāk – VPVKAC) klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos uz 0,5 amata likmi un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē uz 0,5 amata likmi.

Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca ir ievērojama ar to, ka tajā atrodas viena no retajām altāra svētgleznām, kas ir tikai divās baznīcās Latvijā (otra šī svētglezna atrodas svētā Franciska baznīcā) - NemitīgāsPalīdzības Dievmātes glezna. Kā vēsta tradīcija - tai ir dziedinošs spēks, lai arī tā ir kopija no oriģinālās gleznas, kas atrodas Romā - svētā Alfonsa Liguri baznīcā.

Ar 2022.gada 6.jūnija Balvu novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.

Piekto reizi Lazdukalna saieta namā norisinājies sadancis “Pavasara ziedu ceļos - 5”. Vienpadsmit dāmu deju kolektīvi un deju kopas, kuras visas vieno dejotprieks, katra ar visskaistāko skatuves tērpu un aksesuāriem, kā arī ar prieku par atkalsatikšanos, priecēja klātesošos ar dažādām dejām.

Ģimenes dienas aktivitātes Rugājos 2021. gadā radīja lielu atsaucību un daudz pozitīvu emociju, tāpēc arī šogad piedāvājam doties dārgumu meklējumos pa Rugāju ciemu!

Arī martā aicinām interesentus piedalīties fizioterapeita nodarbībās Rugājos un Lazdukalnā.

Iespēja apmeklēt TRX vingrošanas nodarbības Rugājos un Lazdukalnā.

Šķiet palika pavisam nedaudz, lai līdz ar pavasari un plaukstošiem bērziem, pazustu arī dzīves skarbie vēji, taču 26. februārī, ar plaukstošām cerībām pilna, apklusa Rugāju sporta centra direktores sirds.