Lielā simtgades zaļumballe

Kultūras pasākums
Lielā simtgades zaļumballe

Pie mums RUGĀJOS notiks Simtgades zaļumballes svinības 11.augustā Rugāju parkā no pulksten 22.00, kuras organizēsim retro stilā. Darbosies puķu tirdziņš, kur katrs varēs iegādāties puķes un pasniegt sev patīkamam ballētājam. Apmeklētāji aicināti ierasties retro stila apģērbā vai tajā iekļaut retro aksesuārus.

22:00