Rugāju novadā plāno uzsākt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu

Rugāju novadā plāno uzsākt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu

Rugāju novada Sociālais dienests informē, ka 2019.gadā tiek plānots uzsākt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. Līgumi par Aprūpes mājās pakalpojuma apmaksu tiks slēgti Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” paredzētajā kārtībā.

Kam pakalpojums paredzēts?

Aprūpi mājās paredzēts nodrošināt Rugāju novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām personām.


Ko ietver aprūpes mājās pakalpojums?


PERSONISKO APRŪPI:
•palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (inkontinences līdzekļu nomaiņa, matu mazgāšana, ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai dušā), izņemot podologa pakalpojumus;
•palīdzību apģērbties;
•palīdzību ēdiena gatavošanā, siltā ēdiena piegādē;
•ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu;
•pastaigu, vingrinājumu vai citu aktivitāšu nodrošināšanu;
•pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā notiekošajiem procesiem;

IKDIENAS MĀJAS DARBUS:
•dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uzturas persona (ne vairāk kā divas telpas);
•pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos dzērienus) un piegādi mājās par personas līdzekļiem;
•medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un piegādi mājās par personas līdzekļiem;
•komunālo un citu maksājumu kārtošanu ar personas piekrišanu;
•gultas veļas nomaiņu;
•trauku mazgāšanu;
•sadzīves atkritumu iznešanu;
•kurināmā piegādi telpās;
•krāsns kurināšanu;
•ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
•logu mazgāšanu divas reizes gadā.

Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, katrs klients tiks izvērtēts atsevišķi un viņam tiks piešķirts viens no 4 aprūpes pakalpojuma līmeņiem un attiecīgs stundu skaits nedēļā, kuru ietvaros klients saņems aprūpi mājās:


pirmais aprūpes līmenis – saņem palīdzību 4 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 16 stundas mēnesī;

otrais aprūpes līmenis – saņem palīdzību 6 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;

trešais aprūpes līmenis – palīdzība tiek nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu 8 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 32 stundas mēnesī;

ceturtais aprūpes līmenis – palīdzība tiek nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu 10 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 40 stundas mēnesī.


Lūdzam interesentus, kam šis pakalpojums varētu būt noderīgs, kā arī personas, kuras būtu gatavas apmeklēt atbilstošus kursus, lai kļūtu par aprūpētājiem, pieteikties, zvanot pa tālruņiem 27820992 (Santa Everte), 26695251 (Anita Gavare).Santa Everte

Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja