Rugāju novadā Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Rugāju novadā Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Rugāju novadā no 14. līdz 18. oktobrim norisināsies Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas laikā Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kuros tiks akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās. Rugāju novada vispārējo izglītības iestāžu vidējā vecumposma skolēnišajā nedēļā piedalīsieslekcijā-diskusijā, kuras laikā jaunieši gūs izpratni par karjeras mērķu izvirzīšanu, savu personisko atbildību karjeras plānošanā, kā arī dosies ekskursijā, lai iepazītu profesionālās iespējas metālapstrādē, gūstot priekšstatu par profesijām un to apguves iespējām. Savukārt vidusskolēni dosies izzināt studiju iespējas, lai veicinātu izdarīt pareizāko karjeras mērķu uzstādīšanu un tālākizglītības lēmuma pieņemšanu.

Arī sākumskolas skolēni ar audzinātājiem, skolotājiem caur stāstiem, sarunām izzinās nākotnes profesijas un atskatīsies profesiju pasaulē pagātnē. Karjeras nedēļā palīdzēsim jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināsim uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Parādīsim jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū. Parādīsim sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā.


Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļas pasākumus organizē 83 Latvijas pilsētas un novadi. Jau otro gadu Karjeras nedēļa ir ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās teju visi projektā iesaistītie partneri – 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 profesionālās izglītības kompetences centri.

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela, savukārt jaunumi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/viaa, twitter.com/TavaiKarjerai un twitter.com/VIAA_LV.


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste