Atbilde iedzīvotājiem par ūdens kvalitāti Rugāju ciemā

Atbilde iedzīvotājiem par ūdens kvalitāti Rugāju ciemā

Pārtikas un veterinārajā dienestā tika saņemta sūdzība par ūdens kvalitāti Rugāju ciemā. Atbilstoši Rugāju novada pašvaldības kompetencei, Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Morozs skaidro radušos situāciju: “Runāt par problēmu, kas ir radusies ar ūdeni, gada griezumā būtu aplami, jo šāda situācija ar ūdeni ir tikai no šīs vasaras sākuma. Tāpat informēju, ka pašvaldības saimnieciskā nodaļa radušos problēmu nekavējoties sāka risināt un turpina risināt arī šobrīd. Brūnā ūdens krāsa norāda, ka tajā ir par daudz dzelzs. Viens no iemesliem bija bojājums dziļsūknī ūdens urbumā, tāpēc tika apmainīts pilnīgi jauns sūknis. Tāpat tika secināts, ka iepriekšējais sūknis nedeva tik lielu spiedienu, cik būtu nepieciešams, līdz ar to atdzelžošanas iekārtas nepildīja savu funkciju un ūdens attiecīgi bija ar brūnu nokrāsu. Taču arī šīs iekārtas tika atdzelžotas un ūdens kvalitātei būtu jāuzlabojas. Atgādinu, ka naudas līdzekļi ūdenssaimniecības rekonstrukcijai Rugāju novada pašvaldībai tika piešķirti tikai pirmajai projekta kārtai, savukārt, projekta otrajai kārtai finansējumu valsts nepiešķīra, pamatojoties uz to, ka Rugāju novads ir neliels un ir nepietiekams iedzīvotāju skaits. Vecajā ūdens sistēmā, kurā ir liela izmēra ūdens vadi, ūdens regulāri “sastāvas” un veidojas piesmaka, jo cilvēkiem ir uzstādīti ūdensskaitītāji un viņi ūdeni cenšas patērēt pēc iespējas mazāk (tas ir saprotams, taču ir arī tukšie dzīvokļi, kuros ūdens patēriņa nav vispār). Tāpēc tiek domāts par atsevišķu atzaru likvidāciju, kā rezultātā varētu uzlabot ūdens kvalitāti. Kas attiecas uz novada vidusskolas ūdens kvalitāti, tad tur viss ir kārtībā, jo ēka atrodas teritorijā, kur rekonstrukcija jau ir veikta, bet bērnudārza korpusam papildus tiks uzstādīti ūdens atdzelžotāji un atkaļķotāji. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un atgādinām, ka problēma tiek risināta.”


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste