Noslēdz līgumu par būvniecības darbu uzsākšanu projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

Noslēdz līgumu par būvniecības darbu uzsākšanu projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros Rugāju novada dome 29.10.2019. ir noslēgusi līgumu ar SIA “Rufs”, reģistrācijas Nr.44103027283, par būvniecības darbu veikšanu projektā, kur kopējā summa ar PVN ir 176 558,84 EUR t.sk. bez PVN 145916,40 EUR, PVN summa 30642,44 EUR.

Noslēgtā līguma darbu izpildes termiņš no 29.10.2019. līdz 30.10.2020. Projekta ietvaros paredzēta “Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru”, Skolas ielā 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads. Projekta realizācijas laikā būvniecības darbi ietver vispārējos celtniecības darbus (pamatu, sienu, pārseguma, jumta, grīdas, ailu aizpildījuma elementu pārbūvi, fasādes un iekšējās apdares izbūvi), apkures, ventilācijas, katlu telpas izbūvi, elektromontāžas darbus, ugunsaizsardzības signalizācijas montāžas darbus, teritorijas labiekārtošanas darbus.