Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Rugāju novada Sociālais dienests informē, ka klientus ārkārtas situācijas laikā apkalpos tikai pēc iepriekšēja pieteikuma pa telefonu.

Lai atjaunotu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu vai saņemtu konsultāciju, vispirms obligāti zvaniet:

• 27820992 – Ilona Dobrovoļska

• 26695251 – Anita Gavare

• 28721482 – Sanita Galkina

Pabalstu pieprasīšanu lūdzam atlikt līdz ārkārtas situācijas beigām, rēķinoties ar to, ka naudas saņemšana turpmāk notiks caur bankas kontiem.

JA KĀDAM IR GRŪTĪBAS SAGĀDĀT PĀRTIKU, LŪDZU, SAZINĀTIES AR SOCIĀLO DIENESTU.

!!! Sociālajam dienestam adresētus iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā lūdzam ielikt tam paredzētā kastītē ārpus sociālā dienesta telpām.