Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa

Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija. Ar Rīkojuma 4.3. apakšpunktu tika pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti.

Atbilstoši augstāk minētajam rīkojumam, mācību process attālināti notiek arī Rugāju novada izglītības iestādēs, līdz ar to ēdināšanas (pusdienu) maksa, tiks piešķirta skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem.

LĒMUMS Nr.73

Lai vecāks vai likumīgais pārstāvis varētu saņemt maksu par ēdināšanu, skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem jāizpilda viens no šādiem nosacījumiem:

  • jāreģistrējas portālā www.latvija.lv.
  • jāvēršas Rugāju novada domē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par ēdināšanas (pusdienu) maksas piešķiršanu, kur jānorāda – bērna vārds un uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, kurā apgūst izglītības programmu, pirmskolas izglītības grupa vai klase, vecāka vai tā likumīgā pārstāvja bankas konta numurs.


Pamācība e-pakalpojumam

1.1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta”.

1.2. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Mani e-iesniegumi" un izvēloties pakalpojuma lauku “Jauns e – iesniegums”.

1.3. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

1.4. Tiek atvērta forma, kurā jānorāda iestāde, kurai elektronisks iesniegums (turpmāk – e-iesniegums) tiek adresēts, piemēram, meklētājā ierakstiet “Rugāju novada dome” un spiediet pogu “Meklēt”, kad esat atradis, tad jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

1.5. Tiek atvērta „E-iesniegums satura” forma, kurā jānorāda e-iesnieguma virsraksts, piemēram, “Atmaksa par ēdināšanu (pusdienām)”; satura daļā obligāti norādiet bērna vārdu un uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, kurā apgūst izglītības programmu, pirmsskolas izglītības grupa vai klasi, vecāka vai tā likumīgā pārstāvja bankas konta numuru; tips (lūgums).

1.6. Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, ir nepieciešams norādīt savu adresi. Spiediet pogu “Pievienot”. Jaunajā logā norādiet savu adresi un nospiediet pogu “Meklēt”. Ja adrese ievadīta pareizi, tad Jūsu adrese parādīsies meklēšanas rezultātos. Izvēlieties atrasto adresi.

1.7. Iesniedzēja kontaktinformācijā un kā saņemt atbildi, lūgums norādīt e-pasta adresi un telefona numuru. Minētie dati nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai.

1.8. Pārbaudiet informāciju un nospiediet pogu “Iesniegt”, e-iesniegums tiks nosūtīts iestādei.

Ēdināšanas atmaksas kopsumma tiks aprēķināta no skolas apmeklētības dienu skaita. Pabalsts netiks piešķirts par neattaisnotiem kavējumiem.