Rugāju novadā tiks sniegts bišu vaska kausēšanas pakalpojums

Rugāju novadā tiks sniegts bišu vaska kausēšanas pakalpojums

Kad pēc ziemošanas stropā mostas bites, lai sāku savu jauno darba sezonu, ir vērts ieklausīties zumēšanas skaņā! Tieši tikpat, cik nomierinoša, tikpat arī darbošanās pilnā skaņa, katru gadu no jauna aicina bitenieku ciemos. Bet darba noslēpums jau nav tikai medus saldumā, jo, lai pilnvērtīgi parūpētos par bišu saimēm, kā arī, lai piedāvātu papildus pakalpojumus, ir nepieciešamas dažādas iekārtas, kuras veicina darba efektivitāti. Ar biznesa ideju “Bišu vaska kausēšanas pakalpojumu nodrošināšana” Rugāju novada biznesa ideju konkursā, 2019. gadā, piedalījās ANDRIS BARKĀNS. Īstenojot projektu, tika iegādāta centrbēdzes tvaika vaska kausētava.Projekta kopējās izmaksas sastāda summu 1500,00 EUR. Savukārt par to, kā iegādātā iekārta turpmāk atvieglos darbu, pastāstīja biznesa idejas autors.


Cik gadus nodarbojaties ar biškopību?
Šogad būs jau astotais gads, kopš pastāvīgi aprūpēju savas bišu saimes. Manuprāt, tas ir īss laika nogrieznis un es vēl ļoti daudz ko nezinu par bitēm.

Kā atceraties sākumu - sākāt ar dažām bišu saimēm…
Bites mūsu ģimenē ir bijušas visu laiku. Jau no agras bērnības atceros, ka arī mājās bija pāris bišu saimes, lai nodrošinātu medu savām vajadzībām. Pirms desmit gadiem, Latvijas Biškopības biedrība (LBB) piedāvāja kursus biškopības iesācējiem, lai iegūtu pamatzināšanas par to, kā aprūpēt bites. Kursi ilga divus gadus un sniedza vērtīgas atziņas, kā pareizi saimniekot bišu dravā. Pēc kursu beigšanas sāku aprūpēt, mājās esošās, četras bišu saimes. Lēnām un katru gadu centos attīstīt dravu, iegādājoties jaunus stropus un aprīkojumu. Nopelnīto naudu par medu investēju dravā un pašlaik aprūpēju trīsdesmit bišu saimes, dotajā brīdi tas ir optimālais dravas lielums, ko spēju kvalitatīvi uzturēt. Sākumā likās viegli strādāt, bet paplašinoties saskāros ar to, ka bites prasa aizvien vairāk brīvā laika un ir jāstrādā daudz rūpīgāk, lai nodrošinātu kārtību dravā un iegūto biškopības produktu kvalitāti. Pašlaik no bitēm iegūstu medu, bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu. Realizējot biznesa ideju, ir sakārtota vaska ieguve dravā, uzkrātas zināšanas, lai šo pakalpojumu labā kvalitātē varētu piedāvāt citiem biškopjiem.


“Manuprāt, darbs ar bitēm māca pacietību,

mērķtiecību un pašdisciplīnu.”


Darbs ar bitēm ir vērtējams vairāk kā paredzams, vai tomēr riskants?
Darbs ar bitēm ir interesants, jo nekad nevar zināt, kas viņām padomā un kā viņas uzvedīsies. Darbu dravā ietekmē daudzi faktori - laika apstākļi, bišu rase, bišu slimības, pat noskaņojums ar kādu dodies pie bitēm, visu laiku ir jāseko līdzi tam, kas notiek dravā. Bitēm nepatīk steiga, un, strādājot dravā, jāsaglabā miers pat mirkļos, kad bites sāk dzelt un gribas visu mest nost un skriet projām. Manuprāt, darbs ar bitēm māca pacietību, mērķtiecību un pašdisciplīnu.

Runājot par īstenoto biznesa ideju – mērķis ir sasniegts?
Biznesa idejas mērķis bija iegādāties iekārtu vaska kausēšanai un piedāvāt vaska kausēšanas pakalpojumu apkārtnes biškopjiem, tāpēc uzskatu, ka mērķis ir sasniegts.

Vaska iegūšana ar centrbēdzes tvaika vaska kausētavu Latvijā ir salīdzinoši inovatīva?
Jā, šī metode ir inovatīva un arī samērā reti sastopama, jo iekārta ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma. Jāpiebilst, ka rūpnieciski izgatavotus analogus Latvijā, biškopības veikalos, iegādāties nevar, arī iekārtas cena atbaida biškopjus. Ja kausētava ar kaut ko jāsalīdzina, es teiktu, ka tā ir kā liela veļasmašīna, kurā ievieto vecās un nolietotās vaska šūnas, kas tiek kausētas ar ūdens tvaika palīdzību. Savukārt grozam, kurš atrodas iekārtā, griežoties vasks centrbēdzes spēka ietekmē tiek atdalīts no vecajām šūnām. Daudzi biškopji teiks, ka ir taču saules vaska kausētavas un mazas tvaika vaska kausētavas, kurās ievieto šūnas un vasks izkūst, kāpēc visu sarežģīt? Ar iekārtu, ko iegādājos projekta ietvaros, vienā reizē var izkausēt 20 peru telpas rāmīšus un iegūst 95% vaska, kas atrodas šajās šūnas. Un to var paveikt stundas laikā! Ieguvumi ir laika ekonomija un daudz lielāks vaska daudzums, ko iegūst biškopis. Pāris stundās var izdarīt darbu, kuru biškopis darītu vairākas dienas.

Vai pakalpojums jau tiek sniegts?

Iekārta tika iegādāta pagājušā gada rudenī, tika veikti izmēģinājumi un mācījos strādāt ar šo iekārtu, jo, kaut arī biju daudz dzirdējis par iekārtu, tomēr bija lietas, kas bija jāiemācās strādājot ar iekārtu praksē, lai vēlāk, sniedzot vaska kausēšanas pakalpojumu, nebūtu nekādu ražošanas brāķu. Pašlaik iekārta ir uzstādīta un esmu gatavs sniegt vaska kausēšanas pakalpojumus. Dotajā brīdī, Ziemeļlatgales teritorijā, vaska kausēšanas pakalpojumu ar centrbēdzes vaska kausētavu citi biškopji nesniedz, diezgan droši varu apgalvot, ka Rugāju novadā šāda veida vaska kausēšanas iekārta ir vienīgā un tuvākā drava, kur biškopis sniedz vaska kausēšanas pakalpojumus ar šādu iekārtu, atrodas Valmierā. Domāju, ka šāds pakalpojums būs pieprasīts novada biškopju vidū, kā arī biškopji no kaimiņu novadiem būs ieinteresēti par to.

Kāds, jūsuprāt, ir iespējamais pieprasījums pēc bišu vaska kausēšanas pakalpojuma sniegšanas uz priekšdienām?
Manuprāt, pieprasījums pēc šī pakalpojuma būs, jo novadā ir daudz mazo hobija biškopju un vaska kausēšana mājas apstākļos ir laikietilpīgs un sarežģīts darbs. Galvenais centrbēdzes tvaika vaska kausētavas ieguvums ir vaska iznākums pēc kausēšanas, kas ir ievērojami lielāks nekā izmantojot ierastās metodes. Tas ļaus mazajiem biškopjiem maiņas ceļā iegādāties vairāk jaunu vaska šūnu, vai pārdot lieko vasku, vai izmantot to sveču liešanā.

Kādas ir vērtīgākās mācības, esot biškopim?
Tas, ka katrs gads biškopībā ir citādāks. Lai arī katru gadu cenšos secīgi un labi izplānot darbus, nekad nevar zināt, kā pārziemos bites, kādi būs laika apstākļi un, kāds būs iegūtā medus daudzums vasarā. Manuprāt, galvenā atziņa ir, ka biškopība nav viegls darbs un ātru peļņu šeit negūsi, ir jāmīl tas, ko dari. Cilvēki bieži saka, ka vienam biškopim medus ir labs, bet citam nav labs. Uzskatu, ka tas nav pareizi, jo ar biškopību nodarbojas cilvēki, kuri mīl savu darbu un viņi nekad nepārdos sliktas kvalitātes medu, jo darbs, kas ir ieguldīts, lai iegūtu medu un koptu bites, ir daudz lielāks nekā fi nansiālā atdeve no tā. Pašlaik man biškopība ir hobijs, taču, turpinot neatlaidīgi strādāt, kādreiz tā pārtaps par pilna laika darbu un bites uzturēs mani, jopašlaik es uzturu viņas.

Kā vērtējat šī konkursa lietderību?

Ideja par šādu konkursu ir ļoti laba, jo ļauj ātrāk īstenot ieceres, kuras bez konkursa iespējams īstenotu tikai pēc kādiem pieciem gadiem. Manuprāt, turpmāk, rīkojot šādus konkursus, pašvaldībai būtu jāpadomā par iespējām palielināt vienam projektam paredzēto atbalsta naudas summu, iespējams tas iedrošinātu pieteikties vairāk pretendentus. Uzskatu, ka šādi konkursi ir jārīko arī turpmāk, tādējādi iedrošinot novada iedzīvotājus īstenot savas biznesa idejas.
Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste