Paziņojums par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam apstiprināšanu

Paziņojums par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam apstiprināšanu

Ar Rugāju novada domes 2020. gada 23. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 91 (protokols Nr.8, 4.§) ir apstiprināta Rugāju novada attīstības programma 2020.–2026. gadam. Attīstības programma tika izstrādāta atbilstoši likumdošanai, nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.

Ar attīstības programmu var iepazīties šeit un šeit .