Par būvdarbu uzsākšanu objektā "Rosība"

Par būvdarbu uzsākšanu objektā

Informējam, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krustpils”, šī gada 11. maijā plāno uzsākt būvdarbus objektā: “Laukuma izbūve Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve”.