Par izmaiņām maršrutā Nr.7979 Daugavpils-Gulbene

Par izmaiņām maršrutā Nr.7979 Daugavpils-Gulbene

Latgales plānošanas reģions vēlas informēt, ka ir VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk Direkcija) ir apstiprinājusi ierosinātos grozījumus maršrutā Nr.7979 Daugavpils-Gulbene.

Starppilsētu nozīmes maršrutā Nr. 7979 "Daugavpils-Gulbene" tiks slēgts reiss Nr. 02 plkst. 16:40 no Gulbenes AO, vietā atklājot reisu Nr. 04 plkst. 16:15 no Gulbenes AO ar izpildi pirmdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās.

Izmaiņas veiktas, lai pasažieri varētu Balvos paspēt pārsēsties uz vietējās nozīmes maršrutiem Nr. 6488 "Balvi-Tilža-Vectilža" un Nr. 6455 "Balvi-Viļaka-Rekova".

Vienlaikus ar šīm izmaiņām paātrināts braukšanas laiks posmā no Balviem līdz Daugavpilij, kā rezultātā Daugavpils AO autobuss pienāks plkst. 20:20 (līdz šim plkst. 20:40).

Izmaiņas stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūniju.


Autobusu kustības saraksts reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā Daugavpils-Gulbene