Par Balvu poliklīnikas speciālistiem

Par Balvu poliklīnikas speciālistiem

No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem, varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus.

Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.

Lielāko reorganizāciju šajā situāciju piedzīvojuši apvienības ambulatoro pieņemšanu speciālisti.

Lai nodrošinātu stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmu nekrustošanos, uz Balvu poliklīnikā, Krasta ielā 1 pārceltas arī ķirurga, onkologa, neirologa, alergologa un kardiologa pieņemšanas, kā arī fizikālās medicīnas pakalpojumi un veloergometrija, kas līdz ārkārtas situācijas sākumam atradās Balvu slimnīcas ēkā.

Tāpat atgādinām, ka visi pakalpojumi tiek sniegti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.

Lūgums pacientiem, kas ierodas uz ambulatoriem izmeklējumiem un konsultācijām, ievērot noteiktos epidemioloģiskos pasākumus infekcijas izplatīšanās riska mazināšanai. Neievērojot šos nosacījumus, ārstniecības personām ir tiesības atteikt izmeklējumus un konsultācijas.

Pacientu un darbinieku drošībai, lai ievērotu distanci un mazinātu savstarpējo kontaktu iespēju, pacientus aicinām uz vizītēm ierasties ne agrāk kā 10 minūtes pirms noteiktās konsultācijas laika, kā arī izvērtēt nepieciešamību ņemt līdzi pavadošās personas.

Par pierakstiem interesēties poliklīnikas reģistratūrā: 64507001