Rugājos izveido dendroloģisko dārzu

Rugājos izveido dendroloģisko dārzu

“Meža dienu” 2020 un Pasaules talkas ietvaros, šī gada 18. septembrī, Rugājos tika iekārotots dendroloģiskais dārzs, kurā savu mājvietu atraduši dažādi dekoratīvie košumkrūmi un koki. Tāpat, labiekārtojot zaļās zonas teritoriju Rugāju ciema centrā un veidojot dendroloģisko dārzu, ir plānots izveidot sajūtu taku, kā arī papildināt stādījumu klāstu. Sakopta estētiskā vide būs lielisks baudījums gan pašiem Rugāju novada iedzīvotājiem, gan ciemiņiem un garāmbraucējiem, kā arī vieta izglītojošo nodarbību organizēšanai.


Dārzu iekārto ar projekta atbalstu

Rugāju novada teritorijā nav vēsturisku apbūvju un ēku, kā arī vēsturisku parku, kur būtu iespēja atpūsties un iepazīt dabas daudzveidību, tāpēc Rugāju novada pašvaldība, šī gada februāra sākumā iesniedza pieteikumu AS “Latvijas valsts meži” izsludinātajā projektu konkursā, kas sniedza iespēju labiekārtot dendroloģisko dārzu. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu par dabas vērtībām, tās daudzveidību un saudzīgu attieksmi. Izveidojot dendroloģisko dārzu Rugāju ciemā un ietverot dažādas koku sugas, ārstniecības augu stādījumus, pašvaldība varēs piedāvāt dārzu kā vietu āra nodarbību organizēšanai un sabiedrības izglītošanai. Tāpat tiks veicināta sabiedrības izglītošana par dabas un meža resursu lomu un izmantošanu.


Dendroloģiskais dārzs kā vieta, kur izzināt dabu

Mežu teritorijas Rugāju novadā ir viens no resursiem, kas spēlē nozīmīgu lomu Rugāju novada attīstībā, bet vēl ir nepieciešamas zināšanas un izpratne par meža apsaimniekošanu. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, Rugāju novada teritorijā meži aizņem vairāk kā pusi (51,88 %) no novada teritorijas – 51,88 ha. Visbiežāk sastopamās koku sugas ir priede, egle, bērzs, apse un baltalksnis. Pusi no mežu teritorijas apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” , savukārt pārējās teritorijas ir privātas. Lai padziļinātu iedzīvotāju izpratni par meža apsaimniekošanas dzīves ciklu un meža lomu ekonomikas attīstībā, projekta ietvaros paredzētas pašvaldības organizētas izglītojošas nodarbības, kurās tiks iesaistīti meža nozares speciālisti:

1) Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem mācību pārgājiens dabā „Nāc ārā un mācies mežā!”, pieaicinot AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Daini Rudzīti, kas sākotnēji izglīto par mežā sastopamajiem kokiem un augiem, meža lomu cilvēka dzīvē, koku nozīmi ainavā un pareizas meža apsaimniekošanas principiem, nodarbojoties ar mežsaimniecību. Pēc tam skolēni, darbojoties komandās, nostiprinās iegūtās zināšanas izzinošā spēlē;

2) Konkurss Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada pirmsskolas grupas bērniem ”Mežs un tā izmantošana”;

3) Sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Daini Rudzīti, tiks noorganizēts informatīvs seminārs Rugāju novada meža īpašniekiem par mežu izstrādi un sabalansētu apsaimniekošanu;

4) Tiks sagatavota statistiskā informācija (mežainums, nodarbinātība, budžeta ieņēmumi) par nozares nozīmību Rugāju novada teritorijā un tiks publicēta pašvaldības izdevumā „Kurmenīte” un mājas lapā internetā www.rugaji.lv .


Iedzīvotājus un ciemiņus priecēs neparasti un reti stādījumi

Korejas baltegle, zvīņainais kadiķis “Meyeri”, meijera ceriņš “Palibin”, melnā priede “Globusa”, alpu zeltlietus, sarkanais ozols, klinškalnu ozols, Japānas lapegle, baltā apse, kļavas, spirejas, pīlādži un kastaņi – šie ir tikai daži no stādījumu nosaukumiem, kuri tika iestādīti dendroloģiskajā dārzā un priecēs ikvienu, kurš dosies to apmeklēt.