Arī Rugāju novadā būs iespēja noskatīties filmu "Melānijas hronika"

Arī Rugāju novadā būs iespēja noskatīties filmu

Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara to visu atņēma, taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu un, lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu tikām ierauti mēs visi."

Viestura Kairiša filma veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastā” motīviem.

Vairāk par filmu -http://www.melanijashronika.lv/