Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai

Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai

Kad zeme savā baltumā staro, šī noskaņa katrā cilvēkā atbalsojas. Zeme un Debesis runā ar mums, aicinot arī mūs arvien baltākā pasaulē dzīvot. Lai tumsa, kas bijusi pirms tam, pirms šī baltuma apkārt, gaismā pārveidojas!

Rugāju tautas namā, jau vairākus gadus pēc kārtas, ieskandinot trešo adventi, pulcējas vokālie ansambļi, lai satiktos un sadziedātos par godu Svētās Lūcijas dienai. Šī diena iezīmē Ziemassvētku sākumu, tā nozīmē cerību un gaismu. Pašas Lūcijas misija šajā laikā ir nest gaismu un labestību, tāpēc arī pasākuma vēstījums „Gaisma katrā mājoklī”, kopā sanākušajiem ļāva noticēt kam gaišam un labam katrā no mums.

Šogad, Lūcijas dienas koncertā, ar dziesmām iepriecināja septiņu vokālo ansambļu dziedātāji, to vadītāji un koncertmeistari. Koncertā piedalījās Rugāju dāmu vokālais ansamblis un vadītāja Santa Everte, Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis vadītāja Anastasija Ločmele (koncertmeistars Viktors Bormanis), Žīguru kultūras nama vokālais ansamblis "Relako" ar vadītāju Daigu Elksnīti, Tilžas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Rasa” un vadītāja Rita Keiša, kā arī koncertmeistars Viktors Bormanis, Naudaskalna jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”, vadītāja Gunta Ripa (koncertmeistars Ģirts Ripa). Savukārt ar garīgajām dziesmām iepriecināja gan Lazdukalna pagasta garīgās mūzikas vokālais ansamblis „Sonāte” un vadītāja Aija Ikstena, gan Kubulu pagasta garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma” ar vadītāju Aldi Laicānu.

Koncerta izskaņā vokālie ansambļi kopā ar pasākuma apmeklētājiem apvienojās kopkorī un, izstarojot gaismu no sveču liesmām, izpildīja dziesmu „Veltījums”.


Vairāk foto ŠEIT.


Teksts, foto: Agrita Luža

Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai 0Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai 1Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai 2Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai 3Rugāju tautas namā pulcējas vokālie ansambļi un kopīgi aizvada koncertu par godu Lūcijas dienai 4