Nesot gaismu caur dziesmu

Nesot gaismu caur dziesmu

28. janvārī, Maltas kultūras namā, norisinājās trešā “Latgales Gada balvas” pasniegšanas ceremonija. Pasākums notiek ar mērķi popularizēt cilvēkus, kuri strādā Latgales labā, sekmē reģiona izaugsmi, strādā un mīl savu darbu. Šie cilvēki vienmēr steidz palīdzēt citiem un nelūdz neko pretī.

“Skolotājs Pēteris Sudarovs pieder pie Rugāju un Latgales izcilākajām personībām, jo viss viņa mūžs ir veltīts izglītības un kultūras darbam. Viņš visu mūžu, līdz pat šai dienai, ir veltījis dziesmai, veltījis sabiedrības izglītošanai. Ar savu attieksmi pret darbu ir liels piemērs mums visiem. Rugāju sabiedrībā iemantojis lielu cieņu, jo ne tikai bērni, jaunieši un vidējā paaudze, bet pat vecākās paaudzes ļaudis viņu dēvē par Skolotāju, diriģentu un maestro. Tieši Pēteris Sudarovs bija kora un dziedāšanas tradīcijas aizsācējs Rugājos tajos tālajos gados un ir fantastisks tās sargātājs arī šodien, vēl aizvien vadot novada jaukto kori un ir aktīvs jaunās paaudzes iesaitītājs kordziesmas apguvē.Viņš tiek turēts īpašā cieņā tagadējo mūzikas skolotāju vidū, kuriem neliedz savu gudro padomu.
Četrdesmit sešus savas dzīves un darba gadus Skolotājs ir vēltījis Rugāju vidusskolai - pamatdarbavietai, kur par sava darba vadmotīvu un arī vēl joprojām vadot jaukto kori izvirza tautas tradīciju un jaunās paaudzes vērtību izkopšanu, pasaules uzskata un attieksmju veidošanu,savas dzimtās zemes un Latgales mīlestību. Arvien vēl ar savu piemēru māca sabiedrībai lielāko no mākslām - cilvēcību.
Mums, viņa bijušajiem skolēniem, kolēģiem atliek vien pabrīnīties par Skolotāja neizsīkstošo enerģiju, vitalitāti, sirdssiltumu, spēku un pārliecību, ar kādu viņš darbojas vietējās sabiedrības, Latgales un Latvijas labā.Viņš vienmēr ir aktīvs sabiedriskās un kultūras dzīves atbalstītājs.
Diriģents un vienkāršs Latgales cilvēks Pēteris Sudarovs ir piemērs tam, kā patiesi mīlēt savu dzimto pusi, kā saglabāt patriotismu un būt godprātīgam un nesavtīgam sava darba darītājam.Jau daudzus gadus viņš ir pensionēts skolotājs, un laikā, kad pensionāri, strādājot varēja saņemt vai nu algu, vai pensiju diriģents vadīja jauktā kora darbību pilnīgi bez atlīdzības. Viņš dziļi personiski pārdzīvo par valstī notiekošo, jūtas līdzatbildīgs, aktīvi seko līdzi politiskajām un sabiedriskajām norisēm, taču nekad nav atļāvies noliegt savu zemi, savu piederību tai un savu latvisko identitāti, bet klusītēm, pamatīgi un ar īsta latgaliešu zemnieka sīkstumu kopis un kopj gan tēva zemi, gan kultūras un mūzikas mākslas lauku. Ne velti Skolotāja mīļākā dziesma ir “Še, kur ozoli, zaļo zemzari…”
Ir dažādi cilvēki – tādi, kuriem vajag spožas pilis un atzinību, bet ir arī tādi, kuri netiecas pēc ārējā spožuma, jo viņos pašos ir milzīgs spēks un gara gaisma, ko izstarot un dot citiem. Skolotājs Sudarovs pieder pie Gaismas cilvēkiem, viņš ir mūsu pagasta un novada lepnums un vizītkarte, mūsu bagātība! Viņš ir cilvēks, kas vēl joprojām ir ar radošu un oriģinālu pieeju savam darbam, kas prot kordziesmas apguvē iesaistīt arī jauno paaudzi. Diriģents ir paraugs visai sabiedrībai kā savos 86 gados būt sabiedrības dvēselei, kurš ar savu piemēru un darbu prot iedvesmot apkārtējos.
2016. gadā apritēja 55 gadi, kopš diriģents Pēteris Sudarovs nepārtraukti vada Rugāju jaukto kori. Augsti godājamā diriģenta roka mūzikas pasaulē ievedusi ne vien skolēnus, atverot nošu skanīgo pasauli, bet arī sievas, vīrus, mātes, vecāsmātes un vecostēvus, kas, pateicoties P. Sudarova neatlaidīgajam darbam un uzticībai Latvijai un dzimtajai Latgalei zina mūsu tautas dvēseles atslēgu – dziedāt. Jau 15 gadus diriģents kopā ar kori ir regulārs sakrālās kultūras cienītājs un atbalstītājs, viņa vadībā apgūts garīgo dziesmu repertuārs un ar savām dziesmām un klātbūtni kuplina dievkalpojumus baznīcās. Diriģents Pēteris Sudarovs apbalvots ar Rugāju novada domes Goda rakstu.
Teksts: Gunta Grigāne

Apbalvojumam, biedrības “Asmu Latgalīts” izsludinātajai Latgales Gada balvai nominācijās “Latgales gada varonis” un “Latgales gada sirds cilvēks”, Pēteri Sudarovu izvirzīja Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne, savukārt svinīgajā pasākumā, Rugāju novada domes vārdā, nominantu sveica kultūras nodaļas darbiniece Santa Pērkone. Pēteris Sudarovs saņēma atzinības rakstu par veiksmīgu darbošanos un ieguldījumu Latgales attīstībā.