Brīvprātīgais darbs 2017

Brīvprātīgais darbs 2017

“Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, tam nav peļņas gūšanas nolūka”.

Rugāju novada jauniešiem atkal ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un saņemt apliecinājumu! Jaunieti – nāc, piedalies! Pēc nostrādātām 60 stundām saņemsi apliecinājumu. Apliecinājumā tiks norādītas Tavas iegūtās prasmes, iemaņas un jauniegūtā darba pieredze, kuru oficiāli varēsi pievienot savam CV.

Brīvprātīgā darba koordinatore: Līga Kravale, tālr.27818471, e-pasts: rjiic@rugaji.lv


Rugāju novada brīvprātīgā darba dokumentācija:

Instrukcija, Brīvprātīgā darba veicēja pieteikums, Vecāku vai aizbildņu brīvprātīgā darba atļauja, Brīvprātīgā darba līgums, Brīvprātīgā darba uzskaites tabele


5 SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO:

  • IZLASI INSTRUKCIJU “Par brīvprātīgā darba organizēšanu
  • AIZPILDI brīvprātīgā darba veicēja pieteikumu, nosūti
  • ATNES vecāku vai aizbildņu brīvprātīgā darba atļauju,
  • NOSLĒDZ līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Rugāju
  • SAŅEM brīvprātīgā darba uzskaites tabeli un sāc krāt

Rugāju novada pašvaldības iestādēs uz e-pastu rjiic@rugaji.lv, vai iesniedz personīgi brīvprātīgā darba koordinatorei L.Kravalei, Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrā, Kurmenes ielā 87, Rugājos, ja neesi pilngadīgs jaunietis novada domē stundas brīvprātīgi strādājot!

P.S. Aicinām pašvaldības iestāžu vadītājus, biedrības u.c. interesentus aicināt, iesaistīt, iedrošināt un nodarbināt jauniešus brīvprātīgajā darbā!