Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu

Pasākums

“Mans darbs ir mīlēt. Tā kā skudrai uz pleciem smilgu – baļķi nest uz upi, kura maldās mežos, aiz rokas līdz pat jūrai vest. To kalnu, ceļos nometušos, no putna ēnas svabināt, ik ļaužu sāpei nemanāmi kā saules staram pienākt klāt. Mans darbs ir mīlēt. Un nevienu no it neviena nešķirot. Tās nodzisušās dienas gaismu no jauna ņemt un iegaismot. Nest savu baļķi – smilgu – tālāk. Vēl tālāk, nekā aiznest var…” /Leons Briedis/

Saulainā, 2. marta dienā, Lazdukalna saieta namā norisinājās pasākums “Kopā roku rokā”. Pasākums veltīts bērniem ar īpašām vajadzībām un tā iniciatore Aija Pluša, jau piekto reizi vienkopus sapulcināja tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus, kuri kopā ar pasakas varoņiem Brālīti un Karlsonu, atzīmēja pasākuma piekto dzimšanas dienu. Lai gan kārs uz saldumiem, taču Karlsons bija sarūpējis saldumus ar kuriem pacienāt ciemiņus dzimšanas dienā, bet Brālītis bija parūpējies par skaistiem pateicības rakstiem gan bērniem, gan pedagogiem.

Rugāju novada Eglaines pamatskolā, blakus vispārizglītojamajiem skolēniem, mācās arī speciālie bērni. Daļa šo bērniņu ir integrēti klasēs un mācības apgūst kopā ar vienaudžiem, bet ar tiem, kam diagnozes smagākas, strādā speciālais pedagogs un asistenti. “Nupat ir iesācies marts, kas nozīmē, ka tūlīt plauks pumpuri un kopā ar skanīgām putnu dziesmām klāt būs pavasaris. Esam gandarīti, ka pie mums notiek tik īpašs pasākums, jo bērniem tas ir viens no gaidītākajiem notikumiem. Savukārt pedagogiem un asistentiem novēlu enerģiju un dzīvesprieku turpinot šo darbu!” uzrunā sacīja Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vietniece Ilze Burka.

Uz pasākumu šogad bija ieradušies deviņu izglītības iestāžu bērni kopā ar skolotājiem – Rugāju novada Eglaines pamatskola, Krišjāņa Valdemāra pamatskola, Stacijas pamatskola, Liepnas internātpamatskolas bērni, kuri uzstājoties priecājās, ka šo pasākumu apmeklē jau no tā pirmsākumiem. Pasākumu jau ceturto gadu cītīgi apmeklēja arī Kalsnavas pamatskolas skolēni, atzīstot, ka ikreiz ierodoties šeit, jūtas kā mājās. Taču Nautrēnu pamatskolas skolēni šajā pasākuma viesojās pirmoreiz un pastāstīja, ka labprāt piedalītos arī nākošgad. Uz pasākuma “Kopā roku rokā” piekto dzimšanas dienu bija ieradušies arī Balvu pamatskolas audzēkņi, kuri skatītājiem parādīja mūsdienīgu pasaku par rāceni. Savukārt Salnavas pamatskolas bērni kopā ar pedagogiem, uzstājoties piebilda zīmīgus vārdus, veltot tos pasākuma dalībniekiem – “Šis darbs nav viegls un ne jau katrs to spēj, bet to, ko var pacelt, to var arī panest”.

“Katru gadu ir ļoti liels prieks redzēt bērnus šajā pasākumā, un ar katru gadu šis prieks pieaug, jo mūsu pasākumam pievienojas arī jauni dalībnieki. Tas ir ļoti liels un nenovērtējams darbs, ko var paveikt pedagogi kopā ar asistentiem, un pat ja šķiet, ka te uz zemes to darbu ne vienmēr novērtē, tad ziniet, ka tur augšā visu redz un atdara”, sacīja Aija Pluša.

Vairāk foto skatīt ŠEIT.

Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 0Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 1Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 2Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 3Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 4Pasākums "Kopā roku rokā" nosvin jau piekto dzimšanas dienu 5