Jauno pētnieku pēcpusdiena

Jauno pētnieku pēcpusdiena

Lai gan par ražas laiku uzskata rudeni, skolu darbā viss ir citādi. Skolā par ražas laiku varētu dēvēt pavasari, kad skolēni dažādās olimpiādēs, konkursos, skatēs un konferencēs apliecina savu varēšanu, salīdzina savu veikumu ar citiem.

Lai veicinātu arī jaunāko klašu skolēnu pētnieciskā darba prasmes,nu jau tradicionāli, katru pavasari, abu Rugāju novada skolu 2.-6. klašu skolēni, pirms starta zinātniski pētniecisko darbu konferencē „Gribu visu zināt”, tiekas jauno pētnieku pēcpusdienā. Tā ir iespēja arī citiem skolēniem iepazīties ar pētnieku veiktajiem darbiem un uzzināt ko jaunu.

Šogad tikšanās notika Rugāju novada vidusskolā. Tā sākās ar skolotāja Jāņa Ikstena vadīto nodarbību, kurā skolēni varēja redzēt kā top visīstākie brīnumi,tostarp- radīts zibens un pie galda piesaldēts šķīvis. Skolotājam Jānim gluži kā burvju māksliniekam, klausīja gan spraudītes ūdens pudelē, gan baloni, gan citi priekšmeti, jo tā visa pamatā tomēr ir fizikas likumi, kurus nākotnē izzinās arī jaunāko klašu skolēni.

Pasākuma otrajā daļā jaunie pētnieki prezentēja savus pētnieciskos darbus par visdažādākajām tēmām. 2.klases skolnieks Ralfs Aleksandrovs bija izvēlējies sev tuvu tēmu „Basketbols”. Madara Dokāne klātesošajiem demonstrēja neparastas, bet ļoti vienkārši pagatavojamas putnu barotavas, kā arī iepazīstināja ar savu pētījumu „Putni pie barotavām”. Elizabete Brezinska šinī mācību gadā ir pievērsusies savstarpējās saskarsmes jautājumiem un prezentēja darbu „Draudzība un pāri darīšana manā klasē”. Jauki, ka, kā atzina meitenes klasesbiedri, Elizabetes pētījuma aktivitātes ir atstājušas pozitīvu ietekmi uz bērnu attiecībām klasē. Savukārt Aleksis Galkins bija izpētījis un visus iepazīstināja ar tik populārās Lego spēles daudzajiem veidiem, rašanās vēsturi, tās nozīmi prāta spēju attīstīšanā. Lielu interesi radīja Dairas Ikstenas izgatavotais Gaismas mākonis, ko viņa labprāt arī nodemonstrēja sava darba „Gaisma un gaismas avoti ‘’prezentācijas noslēgumā. Visu pēcpusdienu jauno pētnieku saimi omulīgi kuplināja arī pundurtrusenīte Mellene, kas bija Kitijas Apsītes galvenais izpētes objekts pētnieciskajā darbā ‘’Truši”.

Klātesošās skolotājas- pētniecisko darbu vadītājas un Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja B. Berkolde ne vien noklausījās skolēnu prezentācijas, bet arī rūpīgi iepazinās ar iesniegtajiem darbiem un sniedza rekomendācijas un ieteikumus lai mūsu novada skolēni , startējot tālāk apvienoto novadu konferencē Balvos, gūtu vislabākos panākumus. Visi jaunie pētnieki un skolotāji - darbu vadītāji saņēma Rugāju novada Izglītības pārvaldes pateicības un piemiņas balvas.

Teksts, foto: Agita Kukurāne

Jauno pētnieku pēcpusdiena 0Jauno pētnieku pēcpusdiena 1Jauno pētnieku pēcpusdiena 2Jauno pētnieku pēcpusdiena 3