Pašvaldību vēlēšanas 2017

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

Pirmdien, 29.maijā: 16.00 - 20.00

Otrdien, 30.maijā: 9.00 - 13.00

Trešdien, 31.maijā: 17.00 - 20.00

Ceturtdien, 1.jūnijā: 9.00 - 12.00

Piektdien, 2.jūnijā: 10.00 - 16.00

Vēlēšanu dienā - Sestdien, 3.jūnijā: 7.00 - 22.00

Iecirkņa numursIecirkņa nosaukumsIecirkņa adrese
330.

LAZDUKALNA SAIETA NAMSSkolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
333.

RUGĀJU NOVADA DOMEKurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.


Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

No 29.maija līdz 3.jūnijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā,

jāuzraksta iesniegums /https://www.cvk.lv/pub/upload_file/33lpp%20iesniegums.pdf/, kurā jānorāda:

- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods;
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts /https://www.cvk.lv/pub/public/31479.html/.

Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 22.00.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlētāja aprūpētājs. Lai izmantotu šo iespēju, aprūpētājam jābūt iekļautam aprūpējamā vēlēšanu iecirkņa sarakstā.

Iepriekšējā balsošana: 3 (trīs) dienas pirms vēlēšanām:

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00

1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00

2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā3.jūnijā - no pulksten 7.00 līdz 22.00.

Balsošanas dokumenti:

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Ar pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām iespējams iepazīties šeit: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/27.


Kandidātu saraksts Nr.1 “Vienoti novadam”

Nr.p.k.

Kandidāti

1

Sandra Kapteine

2

Andris Leons

3

Eduards Stalidzāns

4

Agris Kalnējs

5

Sarmīte Pērkone

6

Jānis Ikstens

7

Andrejs Stepāns

8

Juris Bleiders

9

Aivars Pugačs

10

Aija Kindzule

Priekšvēlēšanu programmu skatīt šeit.


Kandidātu saraksts Nr.2 RUGĀJU NOVADAM BŪT!

Nr.p.k.

Kandidāti

1

Lauris Krēmers

2

Laura Kļaviņa

3

Iveta Arelkeviča

4

Kaspars Duļevskis

5

Andis Petuks

6

Valda Šmagre

7

Valdis Blūms

8

Uģis Ozoliņš

9

Jānis Rakstiņš

10

Gints Būdnieks

Priekšvēlēšanu programmu skatīt šeit.


Kandidātu saraksts Nr.3 Par godīgu Rugāju novadu !

Nr.p.k.

Kandidāti

1

Kārlis Brūvers

Priekšvēlēšanu programmu skatīt šeit.


Kandidātu saraksts Nr.4 "Mūsmājas"

Nr.p.k.

Kandidāti

1

Maruta Paidere

2

Irēna Lesniece

3

Vita Zuša

4

Lauris Cālers

5

Aija Socka

6

Hedmunds Lancmanis

7

Kristīne Galeja

8

Lidija Logina

9

Vija Birkova

10

Anna Pasikova

11

Valerijs Grāvītis

12

Imants Pilāts

Priekšvēlēšanu programmu skatīt šeit.