Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Pieteikuma anketas un citi nepieciešamie dokumenti iesniedzami Rugāju novada domē no 2017. gada 15. maija līdz 2017. gada 29. maijam plkst. 16.00, sūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Rugāju novada domē (sekretārei), adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amata vakanci”.