Svecīšu vakari Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu draudžu kapsētās 2017.gadā

Svecīšu vakari Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu draudžu kapsētās 2017.gadā

23.septembrī

. Silenieku kapos -14.00

. Slavītu kapos - 16.00

. Līdumnieku kapos – 18.00


30. septembrī

. Dubļukalna kapos - 15.00

. Cūkusalas kapos - 17.00


7.oktobrī

 • Bēržu kapos – 16.30
 • Lieparu kapos – 18.30


14.oktobrī

. Čusļu kapos - 14.00

 • Putrānu kapos – 16.00
 • Saksmales kapos – 18.00


21.oktobrī

 • Mastarīgas kapos –14.00
 • Vārnienes kapos – 16.00
 • Bolupes kapos – 17.30


28.oktobrī

 • Reibānu kapos - 14.00
 • Dekšņu kapos – 16.00


4.novembrī

 • Golvoru kapos – 14.00
 • Cepurnieku kapos – 16.00


Patiesā cieņā draudžu prāvests
Oļģerts Misjūns,mob., 26663811