Piedalās starptautiskā folkloras festivālā

Piedalās starptautiskā folkloras festivālā
23.aprīlī - Jura dienā - etnogrāfiskais ansamblis ’’Benislava’’ piedalījās 11.Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā.Tā bija skaista un vērtīga diena. Festivāla lielkoncertā Latviešu kultūras centrā varējām vērot lieliskus priekšnesumus gan pašmāju, gan ārzemju-Īrijas,Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Gruzijas-dalībnieku sniegumā.

‘’Beņislava’’dziedāja Daugavpilsuniversitātes zālē ar ļoti labu akustiku.Tas bija pasākums ‘’Gostūs pi Jura’’, kur ar dziesmām sveicām mazo Juri.

Ar patiku vērojām staltos, lepnos folkloras kopu dalībniekus, brašidziedot un dejojot.Prieks, ka tik daudz ir cilvēku, tai skaitā latgaliešu,kuri ceļ godā savu senču kultūras mantojumu, nekautrējas un nenorobežojas no tā, saprazdami savas darbošanās nozīmīgumu.

Teksts: Rasma Zuša