Medijpratības programmas apguves seminārs Siguldā

Medijpratības programmas apguves seminārs Siguldā

2018.gada februārī Izglītības attīstības centrs (IAC) Siguldā uzsāka aktīvu darbu ar Latvijas skolu komandām projektā ,,Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Šajā projektā piedalās 16 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Uz projekta pirmo Medijpratības programmas semināru Siguldā ieradās arī Rugāju novada vidusskolas komanda, kuru pārstāvēja skolas direktore Iveta Arelkeviča un skolotāji: Evija Konivale, Jānis Ikstens un Līga Spriņģe. Seminārā dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, plānoto norisi un medijpratības situācijas raksturojumu Latvijā , medijpratības būtību un aktualitāti.

Trīs dienu semināra gaitā dalībniekiem tika piedāvāti dažādi medijpratības jautājumi: mediju politika Latvijā, Latvijas mediju vide, mediju funkcijas, sabiedriskie mediji, tradicionālie un jaunie mediju formāti, fakti un viedokļi, debates, pilsoniska žurnālistika, sociālie mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, medijpratības vieta jaunajā izglītības saturā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas īstenošanai skolās.

Semināra nodarbības vadīja IAC projekta satura ekspertes Ingūna Irbīte, Daina Zelmene un pieaicinātie jomas speciālisti: Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte, Nellija Ločmele, žurnāla „Ir” galvenā redaktore, Rita Ruduša un Gunta Sloga, Baltijas Mediju izcilības centra ekspertes, Zane Oliņa, Mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 un Alina K.Clay, ASV Fulbraita stipendiāte.

Rugāju novada vidusskolas medijpratības projekta komanda, atgriežoties skolā, iepazīstināja kolēģus ar seminārā iegūtajām zināšanām, tika apskatīti interesantie mācību materiāli. Tālākajā darbībā mācību un klases stundās tika aprobēti seminārā iegūtie materiāli un idejas. RNV skolotāji, izmantojot dažādas mācību metodes, rosināja skolēnus vērtējoši izmantot masu mediju sniegto informāciju, tādējādi veicinot skolēnu kritisku, vērtējošu medijpratību.


Rugāju novada vidusskolas skolotāja Evija Konivale

Foto: no personīgā arhīva