Lielā talka visā Latvijā 2018. gada 28. aprīlī

Lielā talka visā Latvijā 2018. gada 28. aprīlī

Rugāju novadā Lielās Talkas aktivitātes sāksies jau 27.aprīlī no plkst.12:30-15:00.

Skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas talku Rugājos novada vidusskolas pagalmā; Lazdukalnā skolēnu pulcēšanās Eglaines pamatsskolas pagalmā.


28. aprīlī no plkst. 9:00 talkotāji tiek aicināti pulcēties:

- pie novada domes ēkas Rugājos

- pie pagasta pārvaldes ēkas Benislavā

- pie feldšeru punkta Skujetniekos.

Lūgums ņemt līdzi grābekli un labu noskaņojumu!


Rugāju novada Lielās Talkas atbildīgie:

Zane Simone, tālrunis: 28635214, Rugājos

Dzidra Šmagre, tālrunis: 26382209, Benislavā, Skujetniekos

koordinators - Līga Kravale, tālrunis: 27818471, e-pasts rjiic@rugaji.lv


UZ TIKŠANOS 27. un 28. APRĪLĪ!