Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2018

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2018

Rugāju novada pašvaldība izsludina "Rugāju novada biznesa ideju konkursu 2018" ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Konkursa norises laiks:

2.05.-1.06.2018

Biznesa idejas īstenošanas laiks:

līdz 2018.gada 30.novembrim

Vienai biznesa idejai pieejamais pašvaldības līdzfinansējums

EUR 1000

Pieejamais kopējais finansējums 2018. gadam:

EUR 5000

Atbalstāmās izmaksas

ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās

Biznesa ideju konkursā var piedalīties:

Rugāju novada uzņēmumi, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Rugāju novada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā

Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pie Mārītes Orniņas( Kurmenes iela 36, Rugāji, tālrunis 26355954, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv ) vai pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv


Konkursa nolikums

1. pielikums

2. pielikums