Aprīļa pilieni Dricānos

Aprīļa pilieni Dricānos

Rugāju vidējās paaudzes deju kopa "Rugāji" 16.aprīlī devās uz Dricāniem, lai sadejotos kopā ar Dricānu vidējās paaudzes deju kopu "Jumalo" pasākumā "Aprīļa pilieni". Sadancī piedalījās deju kolektīvi no Kaunatas, Briežuciema, Dricāniem, Riebiņiem, Galēniem , Nagļiem un Rugājiem.

Aprīļa pilieni Dricānos 0