Rugāju novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošinās trasnsportu uz Aglonu 14. augustā

Rugāju novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošinās trasnsportu uz Aglonu 14. augustā

Kā katru gadu, arī šogad Rugāju novada pašvaldība nodrošinās transportu uz Aglonu 14. augustā. Sīkāka informācija un pieteikšanās Sociālajā dienestā vai pa telefoniem 27820992 (Santa Everte), 26695251 (Anita Gavare).