Rugāju novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņa Nr.330 komisijas izveidošanu 13.Saeimas vēlēšanām

Rugāju novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņa Nr.330 komisijas izveidošanu  13.Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, noteikt iecirkņa Nr.330 komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2018.gada 7.augusta līdz 2018.gada 17.augustam plkst. 17.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt Rugāju novada domē sekretārei A. Pugačai (Kurmenes ielā 48, Rugājos)


Rugāju novada vēlēšanu komisijas tālruņi:

priekšsēdētāja L.Kravale, t.nr. 27818471

sekretāre E.Sproģe, t.nr. 28725745


Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa