Rugāju bibliotēkas telpās rakstainu dūraiņu izstāde - pārdošana

Rugāju bibliotēkas telpās rakstainu dūraiņu izstāde - pārdošana

Latvijas valsts simtgades akcijas “Cimdotā Latvija” ietvaros sieviešu biedrība “Ūdensroze”, no šī gada 7. novembra līdz šī gada 17. novembrim, Rugāju bibliotēkas telpās, organizē rakstainu dūraiņu izstādi - pārdošanu. Ar saviem darinājumiem aicinām piedalīties visas novada čaklās adītājas.