Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016"

Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā

15.aprīlī, Rugāju tautas nama zālē, pulcējās skatītāji, līdzjutēji un atbalstītāji, lai vērotu Rugāju novada mazo vokālistu konkursu "Cālis - 2016". Konkursā šogad piedalījās divpadsmit braši, skaisti un dziedāt griboši vokālisti. Uz jautājumu, vai dalībnieki ir gatavi kāpt uz skatuves, mazie vokālisti viennozīmīgi atbildēja, ka ir gatavi priecēt skatītājus un žūriju ar savām sagatavotajām dziesmām.


Mazos dziedātājus vērtēja Rugāju novada domes izpilddirektore Daina Tutiņa, Rugāju novada tautas nama jauktā kora diriģents, mūzikas pedagogs un "Cāļu krusttēvs" Pēteris Sudarovs, Rugāju novada vidusskolas un Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāles absolvente Kristīne Serga, Rugāju dāmu vokālā ansambļa vadītāja Santa Everte.


Paldies jāsaka arī skolotājām, kas cītīgi gatavoja mazos cāļus konkursam. Rugāju novada vidusskolas skolotāja Velgai Smoļakai un Eglaines pamatskolas skolotājai Aijai Ikstenai.
Aija Ikstena, jautāta, cik ilgu laiku sagatavo mazos vokālistus šim konkursam, pastāstīja, ka to dara kopš atnāca strādāt uz Eglaines pamatskolu. "Šis bija jau astotais gads. Pirmajā gadā, kad sāku strādāt uzreiz arī sākām šo tradīciju. Laika gaitā mūsu konkursam ir mainījies nosaukums un tagad ik gadu bērni piedalās "Eglaines mazajā dziedātājā". Manuprāt, katrā konkursā ir kaut kas labs, arī šogad bērni bija gatavojušies. Katrā ziņā, domāju, ka "Cālis" ir konkurss, kuram jānotiek katru gadu, jo mazajiem bērniem patīk gan gatavošanās process, gan kāpšana uz skatuves", pastāstīja A.Ikstena

"Cālis - 2016" dalībnieku iegūtās nominācijas:


"Rugāju novada cālis 2016" – Līga Tūmiņa

"Dziedošākais cālis 2016" – Tīna Leone

"Smaidīgākais cālis 2016" – Santa Kupča

"Graciozākais cālis 2016" – Rinards Kalnējs

"Saulainākais cālis 2016" - Arvita Lonska

"Cālīte - dāmīte 2016" – Ilze Pasikova

"Nopietnākais cālis 2016" – Gunita Kukurāne

"Inteliģentākais cālis 2016" – Oskars Sideļņiks

"Cālis - džentelmenis 2016" – Kārlis Anckins

"Sirsnīgākais cālis 2016" – Andris Anckins

"Košākais cālis 2016" – Evelīna Briede

"Brašākais cālis 2016" – Jānis Pērkons

Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 0Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 1Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 2Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 3Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 4Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 5Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 6Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 7Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 8Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 9Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 10Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 11Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 12Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 13Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 14Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 15Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 16Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 17Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 18Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā "Cālis - 2016" 19