Rugājos pirmo reizi norisinājies Vanadzēnu komandu konkurss "Pazīsti Latviju!"

Rugājos pirmo reizi norisinājies Vanadzēnu komandu konkurss

Ar mērķi veicināt Latvijas un dzimto novadu vēstures izzināšanu, veidot jauniešos lepnumu par savas tautas varoņiem un viņu paveikto, kā arī, pārbaudot un apliecinot savas zināšanas un prasmes, kopīgi darbojoties komandā, pirmo reizi Rugāju novada vidusskolā norisinājās Vanadzēnu komandu konkurss “Pazīsti Latviju!”

Šī gada 10. aprīlī Rugājos pulcējās 9. klašu skolēni no Viļānu vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas. Konkursā piedalījās 18 skolēni (sešas komandas, katrā trīs dalībnieki). Konkurss tika atklāts skolēniem zālē ienesot Latvijas valsts karogu, nolasot Vanadzēnu zvērestu, savukārt ar muzikālu priekšnesumu priecēja rugājiete Iveta Uršuļska.

Lai noskaidrotu konkursa uzvarētājus, dalībniekus vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā. Ar savu klātbūtni pagodināja Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšniece Klāra Mētra, Daugavas Vanagu Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis, Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa, Rugāju un Balvu novadu jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš, Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža.

Konkurss noritēja astoņās kārtās, kurās bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latvijas vēsturi, Latvijas pilsētām, latviešu mūziku, sportu Latvijā, no dotajiem attēliem jāatšifrē latviešu dziesmu nosaukumi, jātrenē domāšana atbildot uz loģikas jautājumiem, jāpierāda zināšanas par Daugavas Vanagiem un vanadzēniem. Vieni no sarežģītākajiem bija “radošās tēmas” uzdevumi, jo dalībniekiem vajadzēja uzstāties žūrijas priekšā un uzslavēt kādu no saviem novadniekiem, izdomāt saukli, kurš aicinātu jauniešus uz brīvprātīgo darbu, pastāstīt par nozīmīgām atceres dienām, kā arī pastāstīt par pasākumiem, kuri veicinātu sabiedrības patriotisko domāšanu.

Veiksmīgi tiekot galā uz uzdevumiem un saņemot vērtīgas balvas no biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” un Daugavas Vanagu centrālās valdes piešķirtā balvu fonda un citiem atbalstītājiem, tika noskaidroti godalgoto vietu ieguvēji. 3. vietu ieguva komanda no Rugāju novada Eglaines pamatskolas, 2. vietu – komanda no Viļānu vidusskolas, savukārt 1. vietu ieguva komanda no Rugāju novada vidusskolas.

Jāpiebilst, ka Rugāju novada vidusskola var lepoties ar to, ka konkurss, pateicoties skolotājas Anitas Stalidzānes iniciatīvai, pirmo reizi ir noticis arī šeit, jo līdz šim tas ir norisinājies tikai Valmierā.


Foto no pasākuma skatīt šeit.


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Agrita Luža