2020. gada 10. janvāris plkst. 9.00


Darba kārtība:

1.Par parakstu vākšanas vietu

2.Par saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 „Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā apstiprināšanu

3.Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā

4.Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā

5.Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas sastāvā

6.Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas sastāvā