Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca

Būvniecība uzsāka 1938.gadā, taču sākoties II pasaules karam, nepabeigto divstāvu plebāniju ( mācītājmāju) pārveidoja par Rugāju baznīcu. 1938. gadā bija ap 2130 draudzes locekļu. Sākot jau ar 1941. gadu tajā sāka noturēt dievkalpojumus. Pēc Aglonas- Rēzeknes diacēzes bīskapa Jāņa Buļa ierosinājuma 2011. gada rudenī ir uzsākta jaunas baznīcas būvniecība. Rugāju pašvaldība finansēja baznīcas projekta izstrādāšanu.

GPS koordinātes: Lat: 57.0074962, Lon: 27.1411828

Atrašanās vieta: Rugāju pagasts, Rugāju novads, LatgaleRugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca 0