Deputātu pieņemšanas laiki

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālr.nr.

Pieņemšanas laiki

Rugāju novada domē

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Sandra Kapteine

sandra.kapteine@rugaji.lv


64507245

26345838

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00 - 16.00

3. janvāris, 7. februāris, 7. marts, 4. aprīlis, 2. maijs

Eduards Stalidzāns

eduards.stalidzans@rugaji.lv


26435674

Katra mēneša trešajā ceturtdienā 12.00 – 14.00

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts,

20. aprīlis, 18. maijs

Katra mēneša trešajā pirmdienā 12.00 – 14.00

16. janvāris, 20. februāris, 20. marts, 15. maijs

*17. aprīlis

Iveta Arelkeviča

iveta.arelkevica@rugaji.lv


27804316

Rugāju novada vidusskola (Ceturtdienās 9.00 - 10.00)

12. janvāris, 19. janvāris, 26. janvāris, 9. februāris,

16. februāris, 23. februāris , 2. marts, 16. marts,

23. marts, 30. marts, 6.aprīlis, 13. aprīlis,

20. aprīlis, 27. aprīlis, 11. maijs, 18. maijs, 25. maijs

Katra mēneša trešā ceturtdiena 11.00 – 12.00

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs

Andris Leons

andris.leons@rugaji.lv


26536746

Pirmdienās 9.00 – 10.00

Otrdienās 9.00 – 11.00

Arnolds Zizlāns

arnolds.zizlans@rugaji.lv


29495090

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 11.00 – 13.00

2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

*1.maijs

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 9.00 – 11.00

2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

*1.maijs

Olita Loseva

olitaloseva7@inbox.lv


20278819

Katra mēneša trešajā ceturtdienā 12.00 – 14.00

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs


Katra mēneša trešajā ceturtdienā 10.00 – 11.45

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs


Maruta Paidere

maruta.paidere@rugaji.lv

27829435

12.00 - 14.00

25. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 13. aprīlis, 18. maijs

12.00 - 14.00

18. janvāris, 8. februāris, 15. marts, 5. aprīlis, 10. maijs


Uldis Melnacis

uldis.melnacis@rugaji.lv

26406657

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 11.00 – 13.00

2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

*1.maijs

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 11.00 – 13.00

2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

*1.maijs

Andis Petuks

lazdukalns2014@inbox.lv


26456291

Katra mēneša trešajā ceturtdienā 12.00 – 13.00

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs

Katra mēneša trešajā pirmdienā 12.00 – 13.00

16. janvāris, 20. februāris, 20. marts, 15. maijs

*17. aprīlis


*17. aprīlis – Otrās Lieldienas

*1.maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki