Rugāju freska

Iebraucot Rugājos no Rēzeknes puses, skatienu piesaista Rugāju novada vidusskolas ēkas gala siena. Uz tās attēloti Rugāju novada vēstures skati. Tā ir freska. To 2013. gada vasarā darināja Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti- mākslinieki. Freskas idejas autore ir biedrības „Piena ceļš” dibinātāja Anita Kļaviņa, dzimusi Rugājos, ar ģimeni pēc Otrā pasaules kara bijusi spiesta emigrēt uz Rietumeiropu, uzaugusi Francijā.

Freskā attēlotas Rugāju novadam zīmīgas, raksturīgas vēsturiskās ainas un personības - pašas Rugāju novada vidusskolas vēsturiskā bilde, Kurmenes ielas attēls 20. gs. trīsdesmitajos gados, pagasta nams, bānītis, kas kursēja caur Rugājiem, dziedātāja Tāļa Matīsa portrets, jo viņš dzimis un audzis Rugāju novadā, Jānis Kļaviņš, kurš bijis spēcīgākais pagasta vecākais Rugājos pirmskara Latvijas laikā, kā arī ainas ar zirgiem un plostniekiem Mieriņos.

GPS koordinātes :Lat: 56.9994036, Lon: 27.1286841

Atrašanās vieta: Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāju pagasts, Rugāju novads, Latgale

Rugāju freska 0Rugāju freska 1