Iepirkumu plāns

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Pircēja profils

Iepirkuma veids

CPV kods

Līguma veids

Plānotais izsludināšanas laiks

Datu aktualizācija

1.

Rugāju novada dome
Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām
http://rugaji.lv/iepirkumi
9.panta kārtībā
30199000-0
Aprīlis/Maijs
26.03.2018.
2. Rugāju novada dome Sadzīves ķīmijas un saimniecības preču iepirkums http://rugaji.lv/iepirkumi
9.panta kārtībā 39800000-0 Jūnijs/Jūlijs 26.03.2018.
3. Rugāju novada dome Mērniecības pakalpojumu iepirkums http://rugaji.lv/iepirkumi
9.panta kārtībā 71250000-5Jūlijs/Augusts 26.03.2018.
4. Rugāju novada dome Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm 2019. gadam http://rugaji.lv/iepirkumi
9.panta kārtībā 03413000-8 Septembris/Oktobris 26.03.2018.