Interešu izglītības pulciņi Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2015./2016.m.g.


N.p.k.

Interešu izglītības programmas

Vadītājs

Klašu grupa

Stundu skaits

Kultūrizglītības programmas

1.

Vokālais ansamblis “Skani, skani dziesmiņa”

A. Ikstena

1. - 4.

2

2.

Solistu pulciņš

A. Ikstene

1. - 9.

1

3.

Teātra studija "Rieksts"

I. Birkova

1. - 4.

1

4.

Teātra studija "Rieksts"

I. Birkova

5. - 9.

2

5.

Skolas Avīze

I. Krivošejeva

5. - 9.

1

6.

Deju pulciņš "ACTIVE"

J. Ikstena

5. - 8.

1

7.

Deju pulciņš "Pamatiņi"

J. Ikstena

1. - 4.

1

8.

Rotaļdeju pulciņš

J. Ikstena

pirmsskola

1

9.

Ritmikas pulciņš "Kāpēcīši"

J. Ikstena

speciālās izgl. skolēni

2

10.

Tēvzemes patrioti

A. Stalidzāne

1. – 9.

1

Sporta interešu izglītības programmas

1.

Sporta spēles un rotaļas

V. Dokāne

1. – 5.

1

2.

Hokejs/Florbols

E. Stalidzāns

5. - 9.

1

3.

Riteņbraukšana

Ž. Pērkons

2. - 5.

1

Vides interešu izglītības programmas

1.

Eko skolu programma

A. Stalidzāne

1.-9.

2

2.

“Eko skola-nākotnes skola”

G. Dreimane