Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis:
26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: socdienests@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "RUGĀJI"
Vadītāja
SARMĪTE PĒRKONE
Tālrunis:
27821646
E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 8, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00