Akcijas maršruts Lubāna ezera noslēpumi 2016

Šovasar ceļotājus aicinām iesaistīties tūrisma akcijā, un apceļot Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtni. Piedāvājumā iekļautas Lubāna ezera apkārtnes tūrisma vietas Madonas, Rēzeknes, Lubānas, Balvu, Rugāju un Varakļānu novados. Akcijas laiks ir no 1. maija līdz 1.oktobrim.

Tūrisma akcijas noteikumi:

1) Izdrukā tūrisma akcijas BROŠŪRU: 1 lpp 2 lpp 3 lpp 4 lpp

2) Līdz 1.oktobrim apmeklē vismaz 5 akcijas OBJEKTUS un izmanto tajos kādu no maksas pakalpojumiem.

3) Apmeklētajos objektos prasi saimniekam, lai Tavā “DALĪBNIEKA KARTĒ” izdara atzīmi! Akcijas noslēguma pasākumā no visām "Dalībnieku kartēm" tiks izlozētas 30 kartes, kas saņems tūrisma objektu saimnieku sarūpētās loterijas balvas.

4) Aizpildīto “Dalībnieka karti” līdz 1.oktobrim:

* atstāj akcijas objektos Nr. (1) (3) (10) (21)

* vai atsūti (nofotografētu vai ieskenētu) uz e-pastu: turisms@rugaji.lv

* vai atsūti pa pastu: “Lubāna ezera noslēpumi 2016”, Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 * vai ved līdzi uz akcijas noslēguma pasākumu.

5) Brauc ciemos uz akcijas NOSLĒGUMA PASĀKUMU 1. oktobrī, kas notiks atpūtas kompleksā “Bāka” Lubāna ezera krastā. Programma būs pieejama no 1.septembra.

Tūrisma akcijas objektu darba laiki un pakalpojumu cenas.

Lielākie pasākumi