Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

2. Par papildu finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

3. Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2020. gadā.

4. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020. gada budžetu” pieņemšanu.