Skujetnieku lūgšanu nams

Izveidots 2001.gadā, ciemata bijušajā katlu mājā pēc Bēržu draudzes prāvesta Jāņa Kupča iniciatīvas, ar Lazdukalna pagasta padomes un Skujetnieku iedzīvotāju atbalstu. Ēka bija sliktā stāvoklī, bet kopīgiem spēkiem tā tika sakārtota, dievkalpojumi pulcēja diezgan ievērojamu skaitu lūdzēju.

Pēc J.Kupča ierosinājuma vietējais sieviešu ansamblis ,,Sonāte’’ pievērsās garīgo dziesmu iekļaušanai savā repertuārā, dziedot dievkalpojumos. 2007.gadā kalpošanu draudzē no M. Kluša pārņem prāvests Oļģerts Misjūns. Skujetnieku lūgšanu nams tiek apmeklēts kuplā skaitā. Te Dievu lūgt ierodas ne tikai Bēržu draudzes ticīgie, bet arī Tilžas, Krišjāņu, Augustovas, Balvu draudzes ticīgie, kā arī viesi no tālākām vietām -Rīgas, Gulbenes u.c. Šai laikā sieviešu ansamblis ,,Sonāte” ir kļuvis par garīgo dziesmu ansambli un piedalās visos baznīcas rituālos-kāzās, bērēs, krustībās, dievkalpojumos.

GPS koordinātes: Lat: 56.9148419, Lon: 27.1676806

Atrašanās vieta: Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, Latgale