-individuālas psihologa konsultācijas

Psihologs klientus pieņem Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes”, Kurmenes ielā 87, Rugājos. Sociālā dienesta klientiem ar sociālā darbinieka nosūtījumu psihologa konsultācijas ir bez maksas. Sīkāka informācija zvanot 27820992 Sociālā dienesta vadītājai Santai Evertei.

-jauno māmiņu atbalsta grupas nodarbības

Tiek organizētas vienu reizi mēnesī vecākiem ar bērniem, kas vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Atbalsta grupai var pievienoties jebkurā laikā sazinoties ar sociālo darbinieci ģimenēm ar bērniem Sanitu Galkinu pa tālruni 28721482.

-asistenta pakalpojums

Tiek piešķirts personām ar I vai II invaliditātes grupu, kā arī personām no 5 -18 gadu vecumam ar invaliditāti. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu gadījumā sazināties ar sociālo darbinieci ģimenēm ar bērniem Sanitu Galkinu pa tālruni 28721482.

-ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums

Rugāju novada pašvaldībā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām personām sniedz Sociālās aprūpes centrs „Rugāji”.