Kontakti

Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570


Administrācija:

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Fakss

Epasts

Rugāju sporta centra direktors

Lauris Krēmeris

28606972

64521351

sportacentrs@rugaji.lv

lauris.kremers@gmail.com

Direktora vietniece izglītības jomā

Vija Lancmane

26128991


sportacentrs@rugaji.lv

vijuks50@inbox.lv

Administratore

Marta Gailuma

29329749


sportacentrs@rugaji.lvTreneri:


Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Fakss

Epasts

Basketbols

Lauris Kremeris

28606972


Lauris.kremers@gmail.com

sportacentrs@gmail.com

Basketbols

Elmārs Rakstiņš

26576534


elmarsr@inbox.lv

Vieglatlētika

Oskars Piliņš

22040385


oskars.pilins@inbox.lv

Svarbumbu celšana

Ainārs Dokns

26442941


ainarsd81@inbox.lv