2017. gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīria finansējumu pašvaldību kopprojektam “Iepazīsim, lai nosargātu”, lai sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu, nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. Projekta pasākumi notika no 2018. janvāra līdz jūnijam 4 Ziemeļlatgales novados. Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas novados pavasarī notika 9 dabas izziņas pasākumi, kuros aicināti piedalīties bija arī Rugāju novada visu vecumu iedzīvotāji. Rugāju novada teritorijā pavasarī projekta ietvaros notika 2 pasākumi – laivošanas ekspedīcija pa Pededzes upes lejteci veselas dienas garumā, kā arī āra dabas izziņas nometne teltīs divu dienu garumā skolēniem vecumā no 11-15 gadiem.

Projekta mērķi:

Īstermiņa: Organizēt izglītojoši praktisku vides pasākumu ciklu “Skaties uz pasauli ar dabas acīm” – veicinot un popularizējot atbildīgu, ilgtspējīgu un veselīgu dzīvesveidu Rugāju, Balvu, Kārsavas un Baltinavas novadu iedzīvotāju vidū, tai skaitā bērniem un jauniešiem.

Ilgtermiņa: Virtuāls 360 grādu ceļojums pa Ziemeļlatgales īpaši aizsargājamām dabas teritorijām internetā sniegs būtiskas zināšanas Latvijas sabiedrībai par aizsargājamām dabas vērtībām nekaitējot dabai, tāpēc projektā plānojam izveidot 360 grādu skatu virtuālo prezentāciju, radot ilgtermiņā pieejamu platformu. Virtuālās ekskursijas sniedz klātienes sajūtas un informē par aizsargājamām dabas bagātībām, tās sniedz iespēju cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem iepazīt Latvijas dabas vērtības, kaut arī viņi nevar fiziski tās apmeklēt.

Projekta rezultāti:

  • mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargājumu dabas vērtību atklāšanā un saglabāšanā – sagatavota interaktīva Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija – karte, pieejama internetā visu partneru mājas lapās, fiksējot unikālos skatījumus pašvaldību mājas lapās un facebook.com kontu statistikā, pasākuma dalībnieki no 50-120 000 gadā, pasākums aktuāls ne mazāk kā 5 gadus;
  • īstenots izglītojoši praktisks pasākumu cikls “Skaties uz pasauli ar dabas acīm” četros novados, notikuši 9 pasākumi, iesaistot 350 dalībniekus.


Saite virtuālaji tūrei

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/en/index.html

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/lv/index.html

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/ru/index.html