Karjeras un kompetenču centra "Kāpnes" izveide Rugāju novada jauniešiem

lidzfinanseelflaleaderbalvu part


Projektu nr. 11-07-LL04-L413201-000003 par centra izveidi realizēja Rugāju novada dome. Projekta kopējās izmaksas ir 6702,10 Ls, attiecināmo izmaksu summa - 5494,00 Ls, Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējums- 4944,18 Ls.
"Sasniegtie rezultāti un ieguvumi sabiedrībai: ir veikta Rugāju novada vidusskolas piebūves vienkāršota renovācija, līdz ar to iegūta izremontēta un labiekārtota nodarbību telpa, palīgtelpas, iekārtots psihologa un karjeras speciālista kabinets. Rugāju novada jauniešiem ir pieejamas telpas, kurās būs uzkrāta un sistematizēta informācija par karjeras un profesionālās orientācijas jautājumiem, kā arī būs iespēja piedalīties un organizēt karjeras nodarbības, seminārus, lekcijas, tikšanās, arī individuālas konsultācijas ar mērķi paaugstināt jauniešu integrēšanos un konkurētspēju darba tirgū. Centra telpas var izmantot jaunieši arī neformālās izglītības un domubiedru grupu aktivitātēm, organizēt kursus, mācības un citas sabiedriskas aktivitātes. Kopš karjeras un kompetenču centra atvēršanas, telpas tiek izmantotas daudzveidīgi - notikušas dažādas sanāksmes, meistarklases un tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, absolventiem, biznesa vadības konsultācijas, kā arī jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centra izbraukuma nodarbības," pastāstīja Rugāju vidusskolas direktore un projekta vadītāja Inese Feldmane.

Karjeras un kompetenču centra "Kāpnes" izveide Rugāju novada jauniešiem 0Karjeras un kompetenču centra "Kāpnes" izveide Rugāju novada jauniešiem 1Karjeras un kompetenču centra "Kāpnes" izveide Rugāju novada jauniešiem 2Karjeras un kompetenču centra "Kāpnes" izveide Rugāju novada jauniešiem 3