Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam

sadarbbas partbalvu part
Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir labiekārtot un aprīkot Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saietu namu, ieviešot moderno tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu pielietojumu pagasta kultūras dzīvē, kas pilnveidos Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu, kā arī uzlabos darba apstākļus Lazdukalna kultūras dzīvē.
Ar projekta palīdzību ir iegādāts portatīvais dators ASUS K53E-SX084V 15.6" HD, Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, Intel HD 3000, 2+2 GB, DDR-1333, Win7 HP 64 bit, 3x USB 2.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M camera/+ Microsoft Office Home and
Business 2010 32 – bit/x64 English + Antivirus. Samsung CLX-3185FN Color Laser Multifunction Printer/ Print, scan & Fax/ 2400x600 dpi/ 16 ppm/cpm (mono), 4ppm/cpm (color)/ scan 1200x1200 dpi/ Fax 33.6 kbps Fax memo 2 MB/ 256 MB / 130 – sheet input / Hi – Speed USB 2.0/ Ethernet 10/1. Biroja skapis dokumentiem ar durvīm, rakstāmgalds, plaukts, biroja krēsls. Šis projekts bija nepieciešams kultūras dzīves organizēšanai un pasākumu vadīšanai un uzlabošanai, jo Lazdukalna pagastā ir daudz pasākumu un daudz dalībnieku, līdz ar to ir nepieciešama jauna moderna tehnika un aprīkojums, lai varētu vieglāk organizēt šos pasākumus, kā arī uzlabotu darba apstākļus strādājot ikdienā. Pēc šāda aprīkojuma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visu nepieciešamo iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam ir izdevies iegādāties nepieciešamāko. Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un darba iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā.
Paveroties iespējai 2011.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts „Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta saieta namam " Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē 6.2.
Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasākumiem, gan skolas pasākumu dalībnieku vajadzībām. Taču mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā aprīkojuma nepieciešamībai.
Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības grupas Balvu rajona partnerībā attīstības stratēģijas rīcībā Nr.5. Sporta,tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide
Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis attaisnojās un vainagojās ar panākumiem - projekts saņēma atbalstu un, ar ELFLA palīdzību tika iegādāts biroja mēbeles - skapis dokumentiem, rakstāmgalds, plaukts,biroja krēsls (par kopējo summu 221,37 ar PVN),portatīvais dators ASUS un lāzer printers Samsung (Par kopējo summu 998,63 Ls ar PVN)

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1220 latus ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 1000 latus. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 899,99 latus.

Paldies Balvu partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā gribas teikt Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam 10% apmērā. Tāpat paldies jāsaka ikvienam kas līdzdarbojās šī projekta realizācijā, kā arī liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kas dot motivāciju rakstīt šādus projektus. Lai iegādātās lietas kalpo ilgi un uzlabo mūsu kultūras organizācijas apstākļus. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

Rugāju novada Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizators Jānis Rakstiņš

Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam 0Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam 1