Projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs”Īstenots projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs”

2016.gada 30.septembrī noslēdzās Rugāju novada domes projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs” īstenošana, kas ir viens no 29 pašvaldību projektiem, kuru atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, nodrošinot daudzveidīgu fizisko aktivitāšu piedāvājumu un atbilstošu sporta inventāru un aprīkojumu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta aprīkojums un inventārs, kurš tika nodots izglītības iestādēm. Rugāju sporta centrs saņēma starta blokus (4 gab.), sacensību barjeras (10 gab.), augstlēkšanas paklājus komplektā ar lietus pārvalku. Inventārs atbilst IAAF standartam.

Rugāju novada Eglaines pamatskolai tika nodots - augstlēkšanas paklāji (2 gab.), augstlēkšanas statīvi, augstlēkšanas latiņa, līdzsvara aprīkojuma „BOSU 3D” sistēma, TOGU Senso līdzsvara „ezītis” (4 gab.), līdzsvara staigulis (2 gab.), līdzsvara celiņš.


Kopējās projekta izmaksas EUR 7702,14, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums EUR 3496,77, Rugāju novada domes finansējums EUR 4484,52.

Projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde  Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs” 0Projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde  Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs” 1