JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss

Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos

Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos

Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos
Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā

Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā

Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā
Baltijas ceļam - 30

Baltijas ceļam - 30

Baltijas ceļam - 30
Iedzīvotāju zināšanai!

Iedzīvotāju zināšanai!

Iedzīvotāju zināšanai!
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Interešu izglītības programmu pieteikumu konkurss
Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos
Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos
Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā
Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā
Baltijas ceļam - 30
Baltijas ceļam - 30
Iedzīvotāju zināšanai!
Iedzīvotāju zināšanai!
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
JAUNUMI

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 1,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 14,7 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Rugāju novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu pieteikumu 2019./2020. mācību gadam konkursu.

Informācija par pasākumiem 31. augustā Rugājos.

Aicinām mācīties Rugāju novada vidusskolā!

Baltijas ceļam - 30.

Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" diena 2019. Visas dienas garumā, Rugāju novada teritorijā, tika piedāvātas dažādas pārrobežu kultūras aktivitātes, kurās tikās ciemiņi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apgabals).

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisinājās 2. līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalījās jaunsargi no Viļakas, Ludzas, Krāslavas, Kārsavas, Balvu, Baltinavas, Zilupes un Rugāju novadiem. Neskatoties uz mazliet nelabvēlīgajiem laikapstākļiem – lietu, vēju, vēsumu – jaunsargi neatlaidīgi pildīja savu ierašanās mērķi - mācīties un pilnveidot sevi.

Turpinot grāmatu lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kuru organizē literatūras mecenāts "Baltic International Bank", aicinām Latvijas ģimenes iesaistīties izstādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā. Ģimenes un dzimtas visā Latvijā aicinām iesūtīt projektam “Bibliotēka” savu dzimtas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga, līdz šī gada 31. augustam. Iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas 2020. gadā tiks prezentēti izstādēs Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Iedzīvotāju zināšanai!