JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli

Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli

Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00

Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00

Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00
Bezmaksas mediācija ģimenēm

Bezmaksas mediācija ģimenēm

Bezmaksas mediācija ģimenēm
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Latvijas Valsts meži piedāvā

Latvijas Valsts meži piedāvā

Latvijas Valsts meži piedāvā
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Biedrība „Balvu rajona partnerība”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00
Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00
Bezmaksas mediācija ģimenēm
Bezmaksas mediācija ģimenēm
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Latvijas Valsts meži piedāvā
Latvijas Valsts meži piedāvā
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Biedrība „Balvu rajona partnerība”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
JAUNUMI

VAS "Latvijas pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Pasts", Medņi, Rugāju pagastā, Rugāju novadā atsavināšanu.

Rugāju novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī plkst. 14.00 .

No 2020. gada būs pieejama bezmaksas mediācija ģimenes strīdos.

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā.

Labklājības ministrija ir apkopojusi informāciju par izmaņām, kas sociālajā jomā būs 2020. gadā.

Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti noderēt kā malka. Tāpēc AS „Latvijas valsts meži” ļauj tās vākt bez papildu maksas. Tomēr jāievēro priekšnoteikums - pirms vākšanas darbu sākuma obligāti jāsaņem atļauja. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka malkas vākšanas darbi tiek veikti valsts mežu teritorijā, nevis kādas citas juridiskas vai privātpersonas mežā, kā arī - vākšanas darbi tiek veikti vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, kur mirusī koksne speciāli atstāta dabas daudzveidības veicināšanai.

Tuvojoties budžeta gada izskaņai, tiek izvērtēti arī pašvaldības budžeta izdevumi, paveiktie darbi un īstenotie pasākumi. 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija plānoti 2 702 233 euro apmērā, savukārt uz 1.decembri bija 3 578 341, izdevumi plānoti 2 534 782 euro, uz 1.decembri - 2 911 330 euro. Gada laikā saņemti papildus finansējumi no mērķdotācijām un īstenotajiem projektiem.

2019. gads Rugāju novadā – kāds tas ir bijis darbos un notikumos? Šogad apritēja jau 10 gadi kopš dzīvojam savā nelielajā, bet kā izrādās stiprajā novadā, kurā 2009. gada 1. jūlijā apvienojās Rugāju un Lazdukalna pagasti ar novada centru Rugājos. Šogad ir paveikti darbi, kuri savu kārtu gaidījuši jau gadu desmitiem ilgi, joprojām esam turpinājuši attīstīt novadā pieejamo pakalpojumu klāstu, uzklausījuši un palīdzējuši viens otram.