JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne

No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne

No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā

Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā

Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
JAUNUMI

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies jaunsargu nometne. Nometnē piedalīsies 85 jaunsargi un instruktori no Ludzas, Kārsavas, Krāslavas, Viļakas, Baltinavas, Zilupes, Balvu un Rugāju novadiem.

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00.

Rugāju novada dome paziņo, ka ir uzsākta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā, Rugāju ciemā.

Cara laikos Rugāji bija Vitebskas guberņas Ludzas apriņķa Balvu pagasta sastāvdaļa. Tikai 1903./1904. gadā Rugājos atvēra Tautas izglītības ministrijas Rugāju vienklasīgo tautskolu. Tā dibināta 1903. gadā, mācības uzsākusi 1904. gada rudenī. Domājams, ka dibināšanas brīdī skolā bijuši 87 skolēni – 45 zēni un 42 meitenes ar vienu skolotāju (LVVA, 5978., a.I., 1. 142 ).

Latgales Reģionālajam atbalsta centram „Rasas pērles” šī gada 13. jūnijā apritēja 10 gadi kopš tā atklāšanas brīža. „Rasas pērles” simbolizē to, ka jauns rīts un lecoša saule nožāvē pat Pašas Zemes asaras. Saka, ka arī cilvēks atdzimst, saņemot veldzi. Šo desmit gadu laikā centrā ir pabijuši bērni, viņus pavadošās personas un pieaugušie, kuri, saņemot speciālistu atbalstu, kaut nedaudz remdējuši sāpes par to, kas piedzīvots.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 6,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 3,2 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā, Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā senioru dziesmu un deju festivāla ’’Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki, kuri bija ieradušies no 23 novadiem. Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100 cilvēku.

Eiropas Lauku parlaments atklāj Instagram izaicinājumu. Jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem iespēja iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī.

Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu.Kā pie tāda tikt? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un ērti īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.