JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Sveiciens pavasara saulgriežos!

Sveiciens pavasara saulgriežos!

Sveiciens pavasara saulgriežos!
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos

Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos

Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa

Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa

Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas

Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas

Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
Sveiciens pavasara saulgriežos!
Sveiciens pavasara saulgriežos!
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos
Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa
Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks segta ēdināšanas (pusdienu) maksa
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
JAUNUMI

Gandrīz mēneša garumā, mūsu ikdiena, dzīves ritms un paradumi ir kļuvuši pavisam citādi un neierasti. Esam apturēti mūsu straujajā un dinamiskajā laika skrējienā. Pienācis laiks palikt domās ar sevi, atpūsties, būt kopā ar saviem ģimenes locekļiem, atbalstīt vienam otru un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Taču, neskatoties ne uz ko, dabā ir atnācis pavasaris un tuvojas Lieldienas.

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.

Par Lauku attīstības konsultantes apmeklētāju pieņemšanas laiku Rugājos.

Sveicam Rugāju novada iedzīvotāju 100 gadu jubilejā!

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. 6. panta trešajā daļā ir minēts, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija. Ar Rīkojuma 4.3. apakšpunktu tika pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti. Atbilstoši augstāk minētajam rīkojumam, mācību process attālināti notiek arī Rugāju novada izglītības iestādēs, līdz ar to ēdināšanas (pusdienu) maksa, tiks piešķirta skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem.

Šodien, 31.martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus.

Vairākkārt, apsekojot pašvaldības ceļu Kapūne – Klāni tika secināts, ka ceļa segums atsevišķos posmos būtiski pasliktinās, jo notiek darbi objektā „Kapūnes poldera aizsargdambju atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā”.